Push-notiser

Faktura-notiser

Betald, Obetald och Förfallen faktura.

Prisinformation

Daglig info kring morgondagens spotpriser.

Månadsrapport

En gång i månaden kan användaren få en notis om ny månadsrapport.

E-post

För de användare som inte har push-notiser påslaget i sin mobiltelefon vill vi göra det möjligt att istället få ett e-post med samma information. Detta är möjligt för månadsrapporten och snart möjligt för faktura-information.

Innehåll på denna sida