En guide till vår Figma-prototyp

Ni har fått en Figma-länk skickad till er och i den kan ni nu själva testa att klicka er runt i appen, trots att den ännu inte är byggd.

Figma är ett prototyp-verktyg och det är utifrån denna mall som vi kommer att bygga er app. Innan vi sätter igång bygget av er app behöver vi få ett slutgodkännande på hur er app ska se ut.

De förfrågningar som kommer in efter slutgodkännandet av designen kommer vi inte att kunna göra under integrationsfasen, utan kommer bli så kallade “custom”-förfrågningar som vi tar upp efter att appen är lanserad.

Vilka ändringar kan ni göra?

Copy

Nästan all text appen och på Mina sidor, går att ändra efter era önskemål. Detta är inget som vi kommer att behöva titta på direkt nu, utan vi uppdaterar löpande när vi går in i testfaserna längre fram i integrationen.

Om ni vet med er någon större form av textändring när ni går igenom Figma-prototypen så meddela gärna oss det. Men det är ingenting som vi kommer att uppdatera i skisserna. 

Vissa ord kan vara svårare att byta ut på grund av begränsningar i ordets längd, men ställ era frågor kring detta så hjälper vi er.

Textstorlek och typsnitt går inte att justera.

Färger

Färgerna går i stort sett att anpassa efter era behov. Vi rekommenderar att välja en huvudfärg som används på flest ställen i appen. På exempelvis knappar, pop ups, info-boxar samt navigationsytor. Utöver denna huvudfärg finns det stora möjligheter att få in flera av era färger i exempelvis cirkeldiagram eller bilder. Vi rekommenderar att inte använda för många olika färger i appen för att skapa en sammanhållande känsla i appen.

I skissen som ni nu har fått tillgång till har vi utgått från er grafiska profil och plockat ut ett antal färger, men här vill vi gärna ha er feedback. Appen ska andas ert bolag och grafiska profil.

WCAG – Vi vill så långt det är möjligt följa rådande regelverk gällande färgers kontrastvärden. Vi hjälper till om ni har några funderingar angående detta.

Innehåll på denna sida