Kraftringen lanserar ny klimatsmart app i partnerskap med Bright Energy

Kraftringens miljöresa mot framtidens energi fortsätter. Nu ingår bolaget partnerskap med tech-bolaget Bright, vars nyckelfärdiga plattform kommer göra det möjligt...

Österlens Kraft väljer Brights plattform för att öka  kundengagemanget

I ett steg mot att göra kundupplevelsen ännu bättre tar Österlens Kraft hjälp av Bright Energy för att utveckla deras...

Bright Energy og EG indgår nyt samarbejde

Behovet for innovative løsninger og funktioner til at håndtere og optimere energiforbruget er stærkt stigende på grund af de høje...

Härryda Energi ingår partnerskap med Bright Energy 

Nu är det fastställt att Härryda Energi kommer ta hjälp av teknikbolaget Bright Energy för att lansera en ny app...

Härnösand Energi & Miljö AB skriver avtal med Bright Energy

Tillsammans med teknikbolaget Bright lanserar HEMAB en ny app för att öka kundengagemanget. Appen kommer samla alla HEMABs tjänster på...

Bright och GodEl i samarbete för smart elanvändning

Bright kan glatt berätta att vi har skrivit avtal med GodEl om ett samarbete med syfte att hjälpa GodEls kunder...

SaaS-bolaget Bright tar in 40 MSEK med investmentbolaget byWiT som ledande investerare 

Stockholm, 20 april 2022 – SaaS-bolaget Bright Energy AB, som har utvecklat en digital plattform för energisektorn, tar in 40...

Ren Røros nya digitala plattform utvecklas av svenska techbolaget Bright

För att hjälpa sina kunder med hållbarhet som fungerar i vardagen tar Ren Røros hjälp av det svenska techbolaget Bright....

Bright bygger Tinn Energis nya plattform 

Tinn Energi satsar nu ytterligare på vidareutveckling och tar hjälp av Bright Energy för att ge sina kunder en plattform....

Ren Røros nya digitala plattform utvecklas av svenska techbolaget Bright

För att hjälpa sina kunder med hållbarhet som fungerar i vardagen tar Ren Røros hjälp av det svenska techbolaget Bright....

Bixia väljer Bright för att skapa ett större intresse för elanvändning

I takt med att intresset för klimat och hållbarhetsfrågor ökar vill Bixia göra det enklare för sina kunder att förstå...

Tekniska verken skriver avtal med teknikbolaget Bright

Tekniska verkens vision är att bygga världens mest resurseffektiva region - tillsammans med sina kunder och samarbetspartners. Företaget har nu...

Höganäs Energi väljer Bright för ökat kundengagemang

Höganäs Energi tar hjälp av teknikbolaget Bright Energy för att öka engagemanget kring elförbrukning. Kunderna kommer själva kunna vara med...

Ny plattform ger Boo Energis kunder möjlighet att styra sin elanvändning

Techbolaget Bright Energy AB kommer ta fram en app till Boo Energi, där deras kunder ska få en samlad plats...

Miljoninvestering ska ta Brights plattform till övriga Europa

Teknikföretaget Bright Energy AB som har utvecklat en digital plattform för energisektorn tar in 31,2 miljoner kronor från nya och...

HEM väljer Bright för ökad kundnöjdhet

HEM krokar arm med teknikföretaget Bright Energy AB för att erbjuda en digital tjänst för sina kunder som ger koll...

Ny teknik ger Jämtkrafts kunder möjlighet att minska sin klimatpåverkan

- Klimaspørsmålet er en av vår tids store skjebnespørsmål, og vi er glade for at vi kan hjelpe Jämtkrafts kunder til en mer klimasmart strømbruk.

Bright inleder nytt samarbete med tre energibolag

PiteEnergi, Luleå Energi och Gävle Energi satsar på att stärka sina kundrelationer och öka kundlojaliteten ytterligare. Det är följden av...

Bright Energy hjälper OKQ8:s elkunder att minska sin klimatpåverkan

Teknikföretaget Bright ska hjälpa OKQ8:s elkunder att minska sitt klimatavtryck, genom en digital plattform som gör det möjligt att styra...

Öresundskraft väljer Brights digitala plattform

Öresundskraft har inlett ett samarbete med teknikföretaget Bright Energy AB. Affären, som är Brights sjunde på kort tid, ger Öresundskrafts...