– Vi valde Bright eftersom deras lösning täcker hela vår bredd av tjänster.

Öresundskraft väljer Brights digitala plattform

Öresundskraft har inlett ett samarbete med teknikföretaget Bright Energy AB. Affären, som är Brights sjunde på kort tid, ger Öresundskrafts privatkunder möjlighet att kontrollera och styra sin egen elanvändning. Lösningen är möjlig genom bearbetning av stora mängder data via Brights digitala molnplattform.

– Öresundskraft behövde en smart digital molnplattform för att utnyttja den stora mängd data som de besitter. Med vår lösning kan Öresundskrafts kunder enkelt kontrollera och styra sitt hems energiförbrukning, kostnad och miljöpåverkan, säger David Forsberg, grundare och vd för Bright.

Brights digitala lösning ger Öresundskrafts privatkunder digitala verktyg för att undvika elanvändning under de timmar på dygnet då många använder el samtidigt. Tekniken maximerar på så sätt klimatnyttan från sol- och vindkraft, eftersom det är när efterfrågan på el blir för hög som många energibolag importerar el från exempelvis brunkol.

– Vi valde Bright eftersom deras lösning täcker hela vår bredd av tjänster. Vi är även väldigt glada att nu kunna erbjuda nya digitala tjänster som gör det enkelt för våra kunder att agera klimatsmart och energieffektivt, säger Charlotte Holst, affärsområdeschef för konsumentlösningar på Öresundskraft.

Öresundskraft, grundat 1859 och ägt av Helsingborgs stad, förser 125 000 kunder med alltifrån fjärrvärme, elektricitet och fjärrkyla till gas, bredband, stadshubb för Internet of Things och servicetjänster. Företaget säljer sedan år 2013 endast el från 100 procent förnybara källor till privatkunder.

Bright etablerades år 2012 och samarbetar med el-, nät- och produktbolag som vill erbjuda sina kunder möjlighet att styra sin elanvändning. Syftet är att maximera klimatnyttan från förnybara energikällor, minska kostnaderna för konsumenten och hjälpa Sveriges elnät att klara av den ökade belastning som elektrifieringen innebär.

Fakta: Så fungerar det

Bright har byggt en öppen och datadriven digital plattform som de energibolag Bright samarbetar med erbjuder sina kunder. Hushållen stimuleras genom olika verktyg till exempel att undvika elanvändning under de timmar på dygnet då många använder el samtidigt, så kallade effekttoppar. Tekniken gör det möjligt att automatisera laddningen av elbilar och maximera klimatnyttan från sol- och vindkraft. Samtidigt hjälper tekniken till att hantera det växande problemet med kapacitetsbrist i Sveriges elnät, eftersom den jämnar ut belastningen på elnätet över dygnets alla timmar.

Brights plattform ger också energibolagen möjlighet att stärka relationen med sina slutkunder tack vare en utökad dialog och digitala tjänster. Plattformen utgår från kundens egna användningsmönster och data, vilket ger dem verktyg att förstå, kontrollera och automatisera sin elanvändning till en lägre kostnad och minskad miljöpåverkan.

Bright Energy AB etablerades 2012 och samarbetar med energibolag som vill stärka relationen med sina slutkunder och samtidigt erbjuda dem verktyg för smartare elanvändning med minskad miljöpåverkan.

www.getbright.se