Bright och GodEl i samarbete för smart elanvändning

Bright kan glatt berätta att vi har skrivit avtal med GodEl om ett samarbete med syfte att hjälpa GodEls kunder...

SaaS-bolaget Bright tar in 40 MSEK med investmentbolaget byWiT som ledande investerare 

Stockholm, 20 april 2022 – SaaS-bolaget Bright Energy AB, som har utvecklat en digital plattform för energisektorn, tar in 40...

Framtidens elavtal

När intresset för energifrågan bli större och större, har Fyrfasen valt att satsa hårt på att få fler kunder att...

Ren Røros nya digitala plattform utvecklas av svenska techbolaget Bright

För att hjälpa sina kunder med hållbarhet som fungerar i vardagen tar Ren Røros hjälp av det svenska techbolaget Bright....

Bright bygger Tinn Energis nya plattform 

Tinn Energi satsar nu ytterligare på vidareutveckling och tar hjälp av Bright Energy för att ge sina kunder en plattform....

Bixia väljer Bright för att skapa ett större intresse för elanvändning

I takt med att intresset för klimat och hållbarhetsfrågor ökar vill Bixia göra det enklare för sina kunder att förstå...

Tekniska verken skriver avtal med teknikbolaget Bright

Tekniska verkens vision är att bygga världens mest resurseffektiva region - tillsammans med sina kunder och samarbetspartners. Företaget har nu...

Höganäs Energi väljer Bright för ökat kundengagemang

Höganäs Energi tar hjälp av teknikbolaget Bright Energy för att öka engagemanget kring elförbrukning. Kunderna kommer själva kunna vara med...

Ny plattform ger Boo Energis kunder möjlighet att styra sin elanvändning

Techbolaget Bright Energy AB kommer ta fram en app till Boo Energi, där deras kunder ska få en samlad plats...

Miljoninvestering ska ta Brights plattform till övriga Europa

Teknikföretaget Bright Energy AB som har utvecklat en digital plattform för energisektorn tar in 31,2 miljoner kronor från nya och...

HEM väljer Bright för ökad kundnöjdhet

HEM krokar arm med teknikföretaget Bright Energy AB för att erbjuda en digital tjänst för sina kunder som ger koll...

Ny teknik ger Jämtkrafts kunder möjlighet att minska sin klimatpåverkan

Teknikföretaget Bright ska hjälpa Jämtkrafts kunder att minska sitt klimatavtryck, genom en digital plattform som gör det möjligt att styra...

Bright inleder nytt samarbete med tre energibolag

PiteEnergi, Luleå Energi och Gävle Energi satsar på att stärka sina kundrelationer och öka kundlojaliteten ytterligare. Det är följden av...

Bright Energy hjälper OKQ8:s elkunder att minska sin klimatpåverkan

Teknikföretaget Bright ska hjälpa OKQ8:s elkunder att minska sitt klimatavtryck, genom en digital plattform som gör det möjligt att styra...

Öresundskraft väljer Brights digitala plattform

Öresundskraft har inlett ett samarbete med teknikföretaget Bright Energy AB. Affären, som är Brights sjunde på kort tid, ger Öresundskrafts...

Ny teknik ger Mälarenergis kunder möjlighet att minska sitt klimatavtryck

Mälarenergi har inlett ett samarbete med teknikföretaget Bright Energy AB. För Mälarenergis 140 000 kunder innebär samarbetet att de får möjlighet...

Ny teknik hjälper Jönköpingsborna att göra hållbara val i sin energianvändning

Energibolaget Jönköping Energi har inlett ett samarbete med Bright Energy AB. Tillsammans ska de utveckla en digital plattform som gör...

Skånska Energi väljer Bright för en smartare elanvändning

Energibolaget Skånska Energi har inlett ett samarbete med Bright Energy AB. Genom samarbetet får Skånska Energis kunder tillgång till Brights...

Ny teknik hjälper konsumenter att maximera klimatnyttan med solel

Energibolaget ETC El kommer inom kort att erbjuda sina kunder en digital plattform som gör det möjligt att maximera klimatnyttan...

Fyrfasen Energi samarbetar med Bright för en smartare elanvändning

Energibolaget Fyrfasen Energi har inlett ett samarbete med Bright Energy AB. Fyrfasen kan därmed erbjuda sina kunder en digital plattform...