PiteEnergi, Luleå Energi och Gävle Energi satsar på att stärka sina kundrelationer och öka kundlojaliteten ytterligare. Det är följden av ett nytt avtal med företaget Bright, vars digitala plattform, som finns tillgänglig både som app och för desktop, integreras och erbjuds företagens slutkunder.

Vår datadrivna energiplattform, som bygger på Machine learning/AI och beteendevetenskap, integrerar alla tjänster som energibolagen har idag, oavsett om det rör sig om elhandel, elnät, fjärrvärme, vatten & avlopp eller fiber. Detta skapar förutsättningar för att stärka energibolagens kundrelationer samtidigt som de optimerar sina elnät och drar nytta av förnybar energi när den faktiskt produceras säger David Forsberg, grundare och vd för Bright.

För PiteEnergis, Luleå Energis och Gävle Energis 120 000 kunder innebär affären att de får tillgång till en mängd tjänster i en och samma plattform. Vilket gör det lättare att hålla koll på sin förbrukning, sin faktura och kunderna kommer framöver att få ta del av nya tjänster och funktioner med hjälp av dessa energibolags unika data.

Det nya samarbetet med Bright gör att vi tar nästa steg i att underlätta för våra kunder att bli mer delaktiga i sin egen energianvändning. I det stora hela handlar det om att hela det lokala energisystemet sitter ihop och tillsammans med våra kunder behöver vi använda rätt energi till rätt saker, vid rätt tillfälle. Den nya digitala plattformen öppnar upp möjligheter att på ett enkelt sätt göra smarta val i vardagen, säger Sofia Antonsen, utvecklingschef på Luleå Energi.

Brights teknik gör det möjligt att undvika elanvändning under de timmar på dygnet då många använder el samtidigt. Det innebär att klimatnyttan från sol- och vindkraft kan maximeras, samtidigt som det hjälper Sveriges elnät att klara av den ökade belastning som elektrifieringen av samhället leder till.

El är en av lösningarna i omställningen till ett hållbart och fossilfritt samhälle och för att lyckas behöver vi använda den smartare. Vi ser Bright som en viktig partner eftersom deras teknik hjälper oss att ge våra kunder rätt förutsättningar, säger Anders Ådemo, marknadschef på PiteEnergi.

Det finns mycket att vinna med Brights lösning både för kunderna, för oss energibolag och för elsystemet i stort. Vi sitter på stor mängd data som vi vill kunna visa upp för kunderna så att de i sin tur kan använda sin energi smartare säger Håkan Sälg, IT-strateg på Gävle Energi.