I takt med att intresset för klimat och hållbarhetsfrågor ökar vill Bixia göra det enklare för sina kunder att förstå och styra sin elförbrukning. För att ge sina kunder den möjligheten tar de nu hjälp av teknikbolaget Bright Energy AB.

Allt fler kunder bryr sig om var elen de köper kommer ifrån och det ser vi som en väg till att utbilda våra kunder i sin elförbrukning. Med Bright ser vi att vi kan ge dem ett hjälpmedel i deras vardag, som både är smart för plånbok och miljö säger Peter Janefjord, marknadschef på Bixia. 

Smart plattform för en bättre förståelse

Med Brights plattform får kunderna hjälp att både se och lära sig av sin elförbrukning och därifrån lära sig att styra sin elanvändning i appen så att klimatnyttan från sol- och vindkraft maximeras. Samtidigt som det hjälper till att skapa energiutjämning i Sveriges elnät, som behövs att klara av den ökande belastningen som elektrifieringen av samhället leder till.

Tillsammans med Bixia ser vi fram emot ett samarbete där vi kan hjälpa deras kunder till att bli mer klimatsmarta i sin elanvändning. Med vår digitala plattform kommer Bixias kunder enkelt kunna hålla koll på både sin faktura och sin förbrukning säger David Forsberg, VD och grundare på Bright.

Bright etablerades år 2012 och samarbetar med el-, nät- och produktbolag som vill erbjuda sina kunder möjlighet att styra sin elanvändning. Syftet är att maximera klimatnyttan från förnybara energikällor, minska kostnaderna för konsumenten och hjälpa Sveriges elnät att klara av den ökade belastning som elektrifieringen innebär.

Bixia arbetar aktivt för utvecklingen av närproducerad förnybar el och är det elhandelsbolag som köper in störst andel småskaligt producerad el i Norden. Företaget omsätter cirka 2,3 mdr kronor och har 90 medarbetare. Tillsammans är vi den kraft som förändrar!