Tinn Energi satsar nu ytterligare på vidareutveckling och tar hjälp av Bright Energy för att ge sina kunder en plattform. Samarbetet inleds under 2022 och en plattform i form av en app kommer att lanseras och göras tillgänglig för Tinn Energis kunder.

Vi är stolta över våra historiska rötter, som sträcker sig över 100 år tillbaka i tiden. Vi har ett starkt engagemang och vilja att bidra till det gröna skiftet inom energibranschen. Att samarbeta med Bright för att kunna ge våra kunder enklare tillgång och förståelse för sin förbrukning och kostnad är en viktig del i detta säger Trond Stridal, chef Sälj & Marknad på Tinn Energi & Fiber.

Om plattformen

Med Brights plattform får kunderna hjälp att både se och lära sig mer om sin elförbrukning, och hur man optimerar sin elanvändning i appen så att klimatnyttan från sol- och vindkraft maximeras. Med mer förståelse för sin energiförbrukning och vill Bright och Tinn hjälpa slutkunderna till att bli mer klimatsmarta. Hushållen stimuleras bland annat att undvika elanvändning under de timmar på dygnet då många använder el samtidigt, vilket bidrar till att jämna ut belastningen på elnätet. 

Vi ser fram emot vårt samarbete med Tinn Energi, och att hjälpa dem erbjuda en digital plattform till sina kunder. Vår digitala plattform gör det lättare att minska sitt klimatavtryck samtidigt som den gör det enklare att hålla koll på både elfakturan och sin elanvändning, säger Camilla Forsberg, CCO på Bright.

Bright etablerades år 2012 och samarbetar med el-, nät- och produktbolag som vill erbjuda sina kunder möjlighet att styra sin elanvändning. Syftet är att maximera klimatnyttan från förnybara energikällor, minska kostnaderna för konsumenten och hjälpa Sveriges elnät att klara av den ökade belastning som elektrifieringen innebär.

Tinn Energi Gruppen är helägt av Tinn kommun, och består av företag som producerar, distribuerar och säljer el. Dessutom har Tinn Energi försäljning och utveckling av bredbandstjänster.