Teknikföretaget Bright ska hjälpa OKQ8:s elkunder att minska sitt klimatavtryck, genom en digital plattform som gör det möjligt att styra elanvändningen till de timmar som är bäst för både plånboken och miljön. Affären är Brights åttonde på kort tid och innebär att sammanlagt 400 000 svenskar har tillgång till tekniken.

Vi är stolta över att få vara med och hjälpa OKQ8:s elkunder till en klimatsmart elanvändning. Genom vår plattform kommer elanvändarna enkelt kunna kontrollera och styra sitt hems energianvändning, kostnad och miljöpåverkan, säger David Forsberg, grundare och vd för Bright.

Brights digitala lösning ger OKQ8:s elkunder verktyg att undvika elanvändning under de timmar på dygnet då många använder el samtidigt. Tekniken maximerar på så sätt klimatnyttan från sol- och vindkraft och skapar samtidigt energiutjämning i våra elnät.

För att bidra till en fossilfri framtid vill vi leverera ren energi och klimatneutral mobilitet till våra kunder. Vi ser Bright som en viktig pusselbit i det arbetet, eftersom deras teknik hjälper våra kunder att minska sitt klimatavtryck, bland annat vid laddning av elbilar, säger Philip Palmgren, chef för affärsutveckling på OKQ8.

OKQ8 är ett av Sveriges största drivmedelsbolag, med 1,6 miljoner medlemmar och cirka 740 stationer över hela landet. OKQ8 arbetar aktivt för att driva utvecklingen av mer klimatanpassade och miljövänliga drivmedel och produkter. Som en del av detta erbjuder OKQ8 sina medlemmar 100 procent förnybar el från vattenkraft, vindkraft och solenergi. OKQ8 är ett elbolag sedan 1997.

Bright etablerades år 2012 och samarbetar med el-, nät- och produktbolag som vill erbjuda sina kunder möjlighet att styra sin elanvändning. Syftet är att maximera klimatnyttan från förnybara energikällor, minska kostnaderna för konsumenten och hjälpa Sveriges elnät att klara av den ökade belastning som elektrifieringen innebär.