När intresset för energifrågan bli större och större, har Fyrfasen valt att satsa hårt på att få fler kunder att gå över till ett timprisavtal. Tillsammans med att lansera en app kunde de börja erbjuda ett timprisavtal och anpassa sig till framtidens energikonsumenter. Emma Dahl från Fyrfasen berättar här om hur de har gjort för att nå ut med timprisavtalet. 

Appen är en förutsättning för att vi ska kunna erbjuda våra kunder ett timprisavtal.

Emma Dahl

Varför började ni erbjuda timprisavtal? 

Mycket handlade om att skapa ökad kundnytta där ett timprisavtal tillsammans med vår app är en perfekt matchning. Det ger kunden makten att påverka sin elförbrukning i hemmet samtidigt som att kunden är med och bidrar till en hållbar energianvändning.  

Hur tror ni att era slutkunder gynnas av att byta till timprisavtal istället för att ha ett rörligt avtal? 

Kunderna blir mer och mer medvetna om att energifrågan är viktig för att rädda klimatet. Elektrifieringen av samhället är en förutsättning för att vi ska nå våra klimatmål. Med mer väderberoende förnybar el i systemet möter vi också större variationer i elpriset. Med hjälp av ett timprisavtal kan våra kunder ta vara på prisvariationerna genom att styra sin elförbrukning till billigare timmar på dygnet. Samtidigt som man bidrar till att nyttja förnybar el när den finns tillgänglig.

Hur har ni gjort för att nå ut med erbjudandet? 

 Vi har främst utgått från våra sociala medier, drivit kampanjer för att skapa intresse för avtalsformen. Bland annat genom den fyndiga kampanjen ”Missa aldrig happy hour på elpriset”. Kul, eller hur? Men också väldigt spot on i sammanhanget! 

Vad har varit drivkrafterna bakom avtalet?

Det handlar om att anpassa oss till nya beteendemönster och möta framtidens behov från elkonsumenterna, där bland annat smart hem-utrustning blir allt vanligare. Sättet att se på sin förbrukning ser vi redan nu har förändrats där konsumenten är mer aktiv och således ställer högre krav på våra tjänster. En digital plattform är ett sätt att möta ett behov samtidigt som vi stärker relationen till våra kunder. 

Hur har responsen varit från kundsidan?

Positiv! Vi ser att många framför allt nyttjar appen mer aktivt och följer priset över dygnet. Personligen hör jag fler och fler i min närhet som väljer timpris där man fått en helt annan förståelse för sin elanvändning. Kunskap är makt och att ta makten över sin elanvändning i hemmet tror jag för många är något nytt och spännande!

Vilka utmaningar ser ni med timprisavtalet?

Det vi sett hända under senhösten med skyhöga elpriser gör att många tvekar och vill ha tryggheten i att veta vad varje kilowattimme kostar, speciellt under den kalla vintern då förbrukningen stiger. I norra delen av Sverige där de allra flesta av våra kunder finns, så har dock priserna åter gått ner till rimliga nivåer. Jag själv har två hushåll jag betalar för och jag är inte alls orolig över vintern som timpriskund. Jag ser till att styra så mycket jag kan till de billigare timmarna. Det har fungerat fint hittills och jag är säker på att det är framtidens bästa lösning för elkonsumenter. För både plånboken och miljön. 

Timprisavtal

Precis som mycket annat påverkas elpriset till stor del av tillgång och efterfrågan. När fler vill ha el samtidigt blir timpriset högre. I takt med att förnybar elproduktion från framförallt vindkraft ökar kommer priset dessutom påverkas av mängden vind som finns tillgängligt. Med ett timprisavtal blir det möjligt att påverka sina elkostnader genom att exempelvis ladda elbilen eller starta tvättmaskinen när elen är som billigast.