Nu är det fastställt att Härryda Energi kommer ta hjälp av teknikbolaget Bright Energy för att lansera en ny app för sina kunder. Syftet med appen är att öka kundengagemanget och skapa större möjligheter för slutkunderna att kunna påverka sin energiförbrukning. Partnerskapet mellan Härryda och Bright inleds under Q3 2022.

Västkustbaserade Härryda Energi har över 30 års erfarenhet av att distribuera el till hushåll och företag inom Härrydaområdet och når i dagsläget ut till över 15 000 elkunder. I takt med den ökade efterfrågan på digitala gränssnitt har Härryda nu bestämt sig för att ta hjälp av Bright i bygget av den nya plattformen. 

”Allt fler kunder visar intresse för att kunna följa och påverka sin elförbrukning ochde kraftigt stigande elpriserna har ytterligare ökat efterfrågan. Därför var det givet för oss på Härryda Energi att vi måste tillhandahålla ett verktyg till våra kunder där de kan göra just detta. Att möjliggöra morgondagens energismarta samhälle är en del av vår vision och genom att bygga och erbjuda Brights applösning till våra kunder tar vi ett stort steg på vägen mot detta”, säger Anna Carlstedt, marknadschef på Härryda Energi.

Intuitiv självservice

Brights innovativa gränssnitt hjälper slutanvändarna att bättre förstå sin energiförbrukning och gör det möjligt att både spara in pengar och göra mer klimatsmarta val. Genom intuitiv självbetjäning i form av analyser, prognoser, fakturering, betalning och smart styrning skapar appen transparens och mervärde och blir ett viktigt verktyg i vardagen för många av Härrydas kunder. 

”Vi är stolta över att få vara med och hjälpa Härryda Energi:s kunder till en smartare elanvändning. Genom vår plattform kommer hushållen få bättre insikter och på ett enklare sätt förstå, kontrollera och styra sitt hems energianvändning, kostnad och miljöpåverkan”, säger David Forsberg, grundare och vd på Bright.

Om Bright 

Bright etablerades år 2012 och samarbetar med el-, nät- och produktbolag som vill erbjuda sina kunder möjlighet att styra sin elanvändning. Syftet är att maximera klimatnyttan från förnybara energikällor, minska kostnaderna för konsumenten och hjälpa Sveriges elnät att klara av den ökade belastning som elektrifieringen innebär.

Om Härryda Energi 

Härryda Energi driver och utvecklar ett av Sveriges modernaste elnät med fokus på hållbarhet och att kunna bidra till samhällsnytta genom innovativa lösningar för el. Bolaget driver även sedan 2010 dotterbolaget Härryda Energi elhandel med fokus på miljövänlig el och enkelhet för kunden. Härryda Energi distribuerar idag el till kommunens ca 15 000 kunder och verkar i ett expansivt område med stor nybyggnation och företagsetableringar.

För mer information

Camilla Forsberg, CCO at Bright Energy
camilla.forsberg@getbright.se, 073-7165869