Techbolaget Bright Energy AB kommer ta fram en app till Boo Energi, där deras kunder ska få en samlad plats för alla sina tjänster som Boo Energi levererar kopplat till energi. Tanken är att öka engagemanget och kunskapen om energi genom att t ex tydliggöra vilka tider det är bäst att använda elen när det finns möjlighet att välja. I slutändan, en vinst för kunders plånbok, vår miljö och även för elnätet som får en jämnare belastning över tid.

Idag styr vi vårt TV-tittande på ett helt annat sätt än för några år sedan. Filmer och serier laddas ner när man vill titta. Man väljer inte utifrån Tv-tablån. Samma mönster gäller kontakt med olika leverantörer, dvs att man bestämmer själv när man vill ha informationen till sig. 

Hög servicenivå är hjärtat i vår verksamhet och vi har en hyllad kundservice. Men för att leverera en hög service till våra kunder utanför kontorstid, eller ”Tv-tablån”, ser vi att samarbetet med Bright är ett viktigt steg till att guida våra kunder och ge dem hjälpmedel som underlättar i deras vardag dygnet runt, säger Fredrik Heleander, VD på Boo Energi Försäljnings AB. 

Allt i en app

Boo Energi tror på ett hållbart långsiktigt samhällsansvar och vill vara en aktiv del i att vända den negativa trenden av alla koldioxidutsläpp som sker globalt. En viktig del är att bolaget uteslutande säljer klimatpositiv el till sina kunder. 

En annan viktig faktor är att öka kunders medvetande genom att använda elen när den är billigare och när belastningen på elnätet inte är så stort, vilket möjliggörs med Brights digitala lösning. Går det exempelvis att ladda bilen och starta tvättmaskinen automatiskt på natten, i stället för på kvällen? Samma elanvändning går åt oavsett när på dygnet man utför detta, men på natten sker elanvändningen till ett billigare pris och när belastningen på elnätet är lägre. 

Förutom bra kontroll över den klimatpositiva elanvändningen finns det ytterligare en mängd bra tjänster att ta del av i appen. Energispartips, betala elräkningar, se över och förnya elavtal, miljöbelastning, jämförelser av elanvändning mot liknande fastigheter, olika typer av erbjudanden och tävlingar mm. Det finns även information kring kundens eventuella solproduktion samt laddinformation för elbilen. De kunder som bor i Boo Energis elnät kommer framöver även få information om planerade och oplanerade strömavbrott, avisering av elmätarbyten mm. 

Vi är glada över att kunna göra energi enklare genom att ha allt samlat på ett och samma ställe, samtidigt som vi gör något bra för vår miljö. I vår digitala plattform kan kunderna enkelt hålla koll på både fakturan och ta smarta beslut om sin elanvändning, säger Camilla Forsberg, COO på Bright. 

Bright etablerades år 2012 och samarbetar med el-, nät- och produktbolag som vill erbjuda sina kunder möjlighet att styra sin elanvändning. Syftet är att maximera klimatnyttan från förnybara energikällor, minska kostnaderna för konsumenten och hjälpa Sveriges elnät att klara av den ökade belastning som elektrifieringen innebär.

Boo Energi bildades 1920 och 5 kilometer elledning köptes in. I dag, över 100 år senare har Boo Energi ett elnät som är 915 km långt och närmare 14 000 fastigheter anslutna. Boo Energi säljer el enbart från förnyelsebara energikällor. Trots detta har energin som alstras en påverkan på vårt klimat ur ett livscykelperspektiv, vilket gör att de klimatkompenserar för all el de säljer så det täcker upp för livscykelutsläppen och mer därtill.