Mälarenergi har inlett ett samarbete med teknikföretaget Bright Energy AB. För Mälarenergis 140 000 kunder innebär samarbetet att de får möjlighet att genom en app styra sin energianvändning och minimera sitt klimatavtryck.

Vår teknik går ut på att göra det enkelt för människor att minska både sina kostnader och sitt klimatavtryck. Genom samarbetet får Mälarenergis kunder bland annat möjlighet att styra sin elanvändning till de timmar på dygnet som är bäst för både miljön och plånboken, säger David Forsberg, grundare och vd för Bright.

Med Brights digitala lösning kommer Mälarenergis kunder enklare kunna göra hållbara val i sin energianvändning samt administrera, följa upp och delvis styra sina tjänster. På så sätt kan kunderna minska sina elkostnader och maximera klimatnyttan från förnybar energi. Brights digitala lösningar kommer att finnas tillgängliga både via en gratis app och på Mälarenergis webbplats.

Vi arbetar hela tiden för att skapa tjänster och produkter som gör det enkelt för våra kunder att agera miljösmart och energieffektivt. För oss är det en styrka att kunna samla alla våra leveranser av exempelvis el, fjärrvärme och vatten i en och samma app. Då passar samarbetet med Bright och deras tekniska lösning oss som hand i handske, säger Ove Fredriksson, marknadschef för Mälarenergi.

Mälarenergi bildades 1861 och levererar i dag el, värme-, vatten- och bredbandslösningar samt relaterade tjänster, framför allt i Mälardalsregionen. Dessutom säljer företaget el till privat- och företagskunder i hela Sverige.

Bright etablerades år 2012 och samarbetar med el-, nät- och produktbolag som vill erbjuda sina kunder en enkel möjlighet att styra sin elanvändning. Syftet är att maximera klimatnyttan från förnybara energikällor, minska kostnaderna för konsumenten och hjälpa Sveriges elnät att klara av den ökade belastning som elektrifieringen kommer att innebära.