Energibolaget ETC El kommer inom kort att erbjuda sina kunder en digital plattform som gör det möjligt att maximera klimatnyttan med solenergi. Konsumenterna kan med den nya tekniken styra sin elanvändning efter hur mycket energi som produceras i ETC Els solparker. Det är resultatet av ett samarbete med det digitala tjänsteföretaget Bright Energy AB.

Det råder solcellsfeber i Sverige, med en utbyggnadstakt som är både hissnande och nödvändig. Med hjälp av Brights digitala lösningar kan ETC Els kunder i realtid följa hur mycket el våra solanläggningar producerar. Samtidigt kan de styra sin egen elanvändning för att minimera både sina kostnader och sin klimatpåverkan, säger Johan Ehrenberg, grundare av ETC El.

Bright har byggt en öppen och datadriven digital plattform som elbolagen i sin tur erbjuder sina kunder. Plattformen utgår från hushållens egna användningsmönster och data. Kunderna får därigenom verktyg att undvika elanvändning under de timmar på dygnet då många använder el samtidigt, så kallade effekttoppar. Syftet är att jämna ut elanvändningen och förbereda för en framtid med fler elbilar och digitala apparater.

Plattformen gör det också möjligt att i realtid se hur mycket el som produceras i ETC Els solparker. Alla kunder kan varje minut följa exakt hur mycket el solparken genererar och anpassa sin egen elanvändning efter tillgången på ren solel. 

Vi ser ETC El som en pionjär och förebild för klimatomställningen av den svenska energiproduktionen. Med hjälp av vår teknik kan deras kunder maximera klimatnyttan i solcellerna genom att anpassa sin elanvändning efter produktionen i bolagets solparker, säger David Forsberg, grundare och vd för Bright.

ETC El grundades 2014 av Johan Ehrenberg och har sju solparker i Sverige. ETC El säljer bara miljömärkt el och sommartid kommer en stor del av elen från bolagets egna solanläggningar.

Fakta: Så fungerar det

Elektrifieringen av samhället leder till en ökad elanvändning. Samtidigt skapar alltmer förnybar och väderberoende elproduktion utmaningar under de tider på dygnet som elanvändningen är som störst, de så kallade effekttopparna.

Att dimensionera elnäten efter de högsta effekttopparna blir mycket dyrare än att fördela elkonsumtionen jämnare över dygnet och gynna förbrukningsflexibilitet. Smarta elnät syftar till att med hjälp av automatisering och digitalisering tillhandahålla en hållbar och tillförlitlig elförsörjning i ett förnybart energisystem.

Brights plattform gör denna automatisering och digitalisering enkel för slutanvändaren, och finns tillgänglig som app och på desktop.

Bright Energy AB etablerades 2012 och samarbetar med energibolag som vill stärka relationen med sina slutkunder och samtidigt erbjuda dem verktyg för smartare elanvändning med minskad miljöpåverkan.

Fakta: ETC El

Över hela världen investeras det i solceller – det är den renaste, enklaste och dessutom mest småskaliga lokala elproduktionsmetoden. 10 000 W solceller på ett villatak sparar faktiskt CO2-utsläpp motsvarande 7 ton per år.

Solceller är fantastiskt hållbara, de kan göra el i 40 år, och har blivit så billiga att vem som helst med eget hus kan skaffa dem. ETC El anser att det är bra att makten över energiproduktionen flyttas ut till miljoner människor istället för att skötas av några få stora jättebolag som plockar ut stora vinster. 

ETC El investerar i ny solenergi och att vårt överskott oavkortat går till nya solceller. Men vi gör det även genom att hjälpa människor att installera solceller hemma. ETC El stöder också solrevolutionen genom att köpa överskottselen – som uppstår en solig dag – från solcellsägare, samt köper deras elcertifikat och ursprungsgarantier.  Bright Energy AB etablerades 2012 och samarbetar med energibolag som vill stärka relationen med sina slutkunder och samtidigt erbjuda dem verktyg för smartare elanvändning med minskad miljöpåverkan.