Stockholm, 20 april 2022 – SaaS-bolaget Bright Energy AB, som har utvecklat en digital plattform för energisektorn, tar in 40 MSEK. Investmentbolaget byWiT, specialiserade på operationella investeringar, är ledande investerare. Flera befintliga ägare deltar också i investeringsrundan. Kapitalet kommer Bright att använda för att växa affären och expandera vidare ut i Europa. 

Bright har en vision om att digitalisera energibranschen med en öppen och datadriven digital plattform som energibolag kan erbjuda sina kunder. Med en nyckelfärdig white-label-lösning kan de stimulera hushåll till att bland annat undvika elanvändning under de timmar på dygnet då många använder el samtidigt, vilket bidrar till att jämna ut belastningen på elnätet. 

Bolaget är på stark frammarsch och har vuxit kraftig i Sverige och Norden sedan starten. Under 2021 ökade MRR (Monthly Recurring Revenues) med mer än 120%, teamet fördubblades och antal användare i plattformen uppgår idag till hundratusentals. Nu expanderar bolaget vidare ut på den europeiska marknaden i samarbete med byWiT där kapitalet bland annat kommer att användas för att stärka organisationen, vidareutveckla produktutbudet samt expandera till Europa.

För oss var det viktigt att hitta en investerare med en gedigen kunskap inom digitalisering, tech och skalning av SaaS-bolag, som förutom kapital också kan stötta oss rent operativt. byWiT matchar allt det och vi ser verkligen fram emot att samarbeta med dem för att skala upp vår affär ute i Europa, där vi vet att det finns ett stort intresse”, säger David Forsberg, grundare och vd på Bright Energy AB. 

Investmentbolaget byWiT är en operationell investerare som samarbetar nära sina portföljbolag med fokus på bland annat utförande, tillväxt och affärsstrategi. Sedan starten 2020 har bolaget redan gjort ett 10-tal investeringar inom branscher som spänner från jordbruk till coaching. Strategin är att investera i tillväxtbolag med starka affärsidéer som utmanar traditionella och analoga marknader och branscher, med skalbara affärsmodeller och globala ambitioner. Brights vision och affärsidé passar väl in i byWits bolagsportfölj. 

Bright är ett otroligt intressant bolag i kraftig tillväxt och det känns oerhört spännande att investera i deras marknadsledande plattform som möjliggör för den digitala omställningen av energibranschen. Nu kommer vi att arbeta som ett team, där vi kan bidra med erfarenhet och kunskap, för att tillsammans se till att deras tillväxtresa ut i Europa tar fart”, säger Ulf Söderström, vd på byWiT. 

För mer information, kontakta: 

David Forsberg grundare och vd på Bright, david.forsberg@getbright.se
Ulf Söderström, vd på byWiT, ulf@witventures.se