Energibolaget Skånska Energi har inlett ett samarbete med Bright Energy AB. Genom samarbetet får Skånska Energis kunder tillgång till Brights digitala plattform, vilket gör det lättare att konsumera miljövänlig el på ett mer effektivt och hållbart sätt.

Vi är väldigt glada över det nya samarbetet med Skånska Energi. Med hjälp av vår teknik får kunderna möjlighet att styra sin elanvändning och maximera klimatnyttan från förnybar energi, säger David Forsberg, grundare och vd för Bright.

Med Brights digitala plattform, via app och desktop, får Skånska Energis kunder ett ökat medvetande om sin energiförbrukning. Genom plattformen kan kunderna förstå och automatisera sin elanvändning samt att enkelt styra konsumtionen till timmar som är bättre för både plånboken och miljön.

Vi vill minimera koldioxidutsläppen och säkerställa att vår energi används så effektivt som möjligt. Med hjälp av Brights digitala plattform kan våra kunder i realtid styra sin elanvändning och minska sin klimatpåverkan, säger Anders Möller, vd för Skånska Energi.

Skånska Energi producerar 100 procent förnybar el från sol- och vattenkraft och är certifierad enligt miljöledningsstandarden.

Tillsammans med våra smarta partners vill vi på Bright vara och med och bidra till en mer hållbar framtid. Vi är stolta över att nu även kunna dela vår digitala plattform med Skånska Energis kunder, säger David Forsberg.

Bright etablerades år 2012 och riktade sig först direkt till konsument. Nu samarbetar Bright med andra el-, nät- och produktbolag som vill erbjuda sina kunder en enkel möjlighet att styra sin elanvändning. Syftet är att maximera klimatnyttan från förnybara energikällor och hjälpa Sveriges elnät att klara av en ökad belastning.

Fakta: Så fungerar Brights plattform

Bright har byggt en öppen och datadriven digital plattform som de elbolag Bright samarbetar med erbjuder sina kunder. Hushållen stimuleras genom olika verktyg att undvika elanvändning under de timmar på dygnet då många använder el samtidigt, så kallade effekttoppar. Tekniken gör det också möjligt att automatisera laddningen av elbilar och maximera klimatnyttan från sol- och vindkraft. Samtidigt hjälper tekniken Sveriges elnät att klara av belastningen från fler elbilar. Brights plattform ger också elbolagen möjlighet att stärka relationen med deras slutkunder, med hjälp av utökad dialog och digitala tjänster. Kunderna ges verktyg att förstå, kontrollera och automatisera sin elanvändning, till en lägre kostnad och minskad miljöpåverkan. Plattformen utgår från kundens egna användningsmönster och data.

Att dimensionera elnäten efter de högsta effekttopparna blir mycket dyrare än att fördela elkonsumtionen jämnare över dygnet och gynna förbrukningsflexibilitet. Smarta elnät syftar till att med hjälp av automatisering och digitalisering tillhandahålla en hållbar och tillförlitlig elförsörjning i ett förnybart energisystem.

Brights plattform gör denna automatisering och digitalisering enkel för slutanvändaren, och finns tillgänglig som app och på desktop. Brights plattform gör det också möjligt för elbolagen att stärka relationen med sina kunder med hjälp av utökad dialog och digitala tjänster. Slutkunderna ges verktyg att förstå, kontrollera och automatisera sin elanvändning, till en lägre kostnad och minskad miljöpåverkan. Bright Energy AB etablerades 2012 och samarbetar med energibolag som vill stärka relationen med sina slutkunder och samtidigt erbjuda dem verktyg för smartare elanvändning med minskad miljöpåverkan.