Tekniska verkens vision är att bygga världens mest resurseffektiva region – tillsammans med sina kunder och samarbetspartners. Företaget har nu skrivit ett avtal med teknikbolaget Bright, vars digitala plattform finns både som app och mina sidor, som innebär att Tekniska verkens kunder kommer att erbjudas ett verktyg som gör det enklare att lära sig mer om sin energianvändning. 

Vi behöver förbättra den digitala kundupplevelse och erbjuda tjänster som gör det enklare för alla att vara mer hållbara. För att exempelvis optimera energianvändningen så måste kunderna inkluderas i förändringen. Digitala plattformar som Brights är en viktig kugge för utvecklingen av smart energianvändning, säger Jörgen Svärdh, marknadsdirektör på Tekniska verken. 

Öka engagemang kring förbrukning

Tillsammans kommer Bright och Tekniska verken jobba mot att engagera Tekniska verkens kunder. Med Brights digitala plattform kommer kunderna att få bättre förståelse för sin energiförbrukning och hjälp till att bli mer klimatsmarta. Hushållen stimuleras bland annat att undvika elanvändning under de timmar på dygnet då många använder el samtidigt, vilket bidrar till att jämna ut belastningen på elnätet.

Klimatfrågan är en av vår tids stora ödesfrågor och vi ser fram emot att kunna erbjuda Tekniska verkens kunder ett verktyg till en mer klimatsmart elanvändning. Vår digitala plattform gör det lättare att minska sitt klimatavtryck, samtidigt som den gör det enklare att hålla koll på både elfakturan och sin elanvändning, säger Camilla Forsberg, CCO på Bright.

Bright etablerades år 2012 och samarbetar med el-, nät- och produktbolag som vill erbjuda sina kunder möjlighet att styra sin elanvändning. Syftet är att maximera klimatnyttan från förnybara energikällor, minska kostnaderna för konsumenten och hjälpa Sveriges elnät att klara av den ökade belastning som elektrifieringen innebär.

Tekniska verken-koncernen bygger världens mest resurseffektiva region genom att erbjuda smarta och effektiva lösningar som förenklar våra kunders vardag. Tillsammans med våra kunder tar vi hand om och nyttjar jordens resurser på ett bättre sätt, med mer nytta och mindre påverkan på miljön.