Bright Energy och EG har gått samman för att hjälpa Sala-Heby Energi att utveckla deras nya app. Målet med appen är att hjälpa slutkunder att bättre förstå, övervaka och styra sin energiförbrukning mot grönare och billigare timmar på dygnet. Partnerskapet inleddes under 2023.

Hög efterfrågan och positiv respons

Appen lanserades mot kundbas i slutet på Q4 och har redan fått över 3500+ nedladdningar. Förtjänsten kring detta tillskrivs Sala-Heby som genom sin välplanerade kommunikationstrategi snabbt nådde ut till många av sina kunder med information om appen i olika kanaler. Sedan lanseringen har responsen varit positiv och Sala-Heby ser fram emot fortsatt framgång.

”Vi är glada att kunna erbjuda våra kunder ett enkelt sätt att hålla koll på och styra sin energiförbrukning. Vi ville ha en app som är enkel att förstå och där kunden får alla sina nyttigheter och tjänster på ett och samma ställe, vilket vi verkligen känner att vi fick”, säger Per-Erik Johansson, marknadschef på SHE.

Skräddarsydd white-label lösning

Appen reflekterar tydligt Sala-Heby Energis varumärke och har stöd för olika typer av nyttigheter. Detta gör att varje unik användare får en skräddarsydd upplevelse enligt sina individuella behov. Från elhandel, elnät och fjärrvärme till solel och elbilsladdning kan kunder enkelt hantera och optimera sin energiförbrukning genom en enda applikation.

”Vi är glada över att ingå partnerskap med Sala-Heby Energi och bidra till deras ambition att leverera moderna och innovativa energitjänster till sina kunder. Genom att kombinera vår skalbara plattform med Sala-Heby Energis expertis, kan vi skapa en sömlös upplevelse för kunderna och hjälpa dem att optimera sin energiförbrukning på ett enkelt och användarvänligt sätt”, säger David Forsberg, VD på Bright.

Om Sala-Heby Energi

Sala-Heby Energi grundades 1973 och är baserat i Sala. Bolaget producerar och distribuerar el, fjärrvärme och fjärrkyla till hushåll, företag och offentliga verksamheter i Sala-området. Bolaget ägs av Sala och Heby kommuner. SHE har en stark miljöprofil och har satt ambitiösa mål för att minska sina koldioxidutsläpp och öka användningen av förnybar energi.

Om Bright Energy

Bright grundades 2012 och samarbetar med el-, nät- och produktbolag som vill erbjuda sina kunder möjlighet att styra sin elanvändning. Syftet är att maximera klimatnyttan från förnybara energikällor, minska kostnaderna för konsumenten och hjälpa Sveriges elnät att klara av den ökade belastning som elektrifieringen innebär.


För mer info

Patrik Larm, CRO at Bright Energy
patrik.larm@getbright.se, 070-864 28 63