Analys

Våra analyssidor ger användaren en insikt i sina avtal. Dessa vyer ser olika ut beroende på vilka tjänster användaren har. Vi har flera tjänster i appen, men alla visas inte här på analyssidorna. Läs mer om alla våra tjänster här.

Överblick

Överblicksvyn visas för användare som har fler än en tjänst för att ge en uppfattning om månadens totala kostnad.

Som bilden ovan visar är det enbart kostnad som visas här. Därför visas heller inte denna vy för er som inte har kostnad i appen.

Analyssidans struktur

Har användaren fler tjänster syns dessa i den horisontella tab-menyn. När användaren klickar på en tjänst visas en rad med månader (de 12 senaste) samt ytterligare en navigation; Förbrukning, Kostnad och Miljöpåverkan. Dessa varierar beroende på vilken tjänst samt er uppsättning. Det kan betyda att en tjänst inte har miljöpåverkan eller att ni av någon anledning inte visar kostnad i appen.

Värdet i störst text visar det uppskattade värdet för den innevarande månaden. Detta värde är den prognos för månadens förbrukning som våra algoritmer har räknat ut. Syftet med uppskattningen är att det ska ge användaren en uppfattning om hur stor förbrukningen, kostnaden eller miljöpåverkan blir för den innevarande månaden.

Under det uppskattade värdet visar vi en linje som illustrerar den hittills uppmätta förbrukningen/kostnaden/miljöpåverkan. För månadsavlästa användare visar vi istället “uppskattat hittills”, eftersom vi för dessa användare inte kan läsa in dagsvärden.

Vi använder uppskattad förbrukning och prislistor från respektive avtal för att kalkylera kostnaden. Med undantag för de bolag som inte skickar prislistor utan skickar färdiga priser till oss. Då använder vi den kostnaden vi får.

Genvägar till ytterligare sidor

När användaren scrollar ner syns en lista som länkar till olika funktioner. Listan varierar beroende på tjänst, användarens avtal och val som ni har gjort.

Detaljerad historik

(Visas för elhandel, elnät, fjärrvärme och gas).

Detaljerad historik är en graf som visar förbrukning, kostnad och miljöpåverkan för ett flertal olika tjänster. Här kan användaren välja att gå djupare ner i datan och titta på år, månader och dagar ända ner till timnivåer för de som har timavläsning.

För månadsavlästa kunder visas den senast stängda månaden när användaren klickar in på sidan. För dags- och timavläsa kunder visas innevarande månad.

Under detaljerad historik kan användaren jämföra sin data mot olika variabler som exempelvis temperatur (källa för temperatur hittar ni här), vind, spotpris och mycket mer.

Om användaren trycker på en specifik stapel visas information med de specifika värdena för denna timme, dag eller månad beroende på vilken vy som är aktiv.

15-minuters avläsning

Vi har nu stöd för att visa 15-minuters avläsning på detaljerad historik. Både för app och mina sidor. Finns historisk data för 15-minuters avläsning historiskt i era API-er kommer vi att visa upp det. Vill ni inte visa historik för detta behöver ni flagga det i era API:er.

Vi kommer att ta bort den ruta som tidigare visat det valda värdet. Vi ersätter rutan med att flytta upp värdet till vänster i vyn. För att visa 15-minuters värden behöver användaren göra ett aktivt val och klicka på stapeln.

De fyra ikonerna symboliserar varje kvart.

En förutsättning för att vi ska kunna visa upp 15-minuters avläsning i appen är att ni har implementerat detta i era API:er. När ni har inkommit med hur vi ska hämta datan, kan vi visa upp den i appen.

Solproduktion

Visas endast för användare med solproduktion.

Överblicken

I Analysvyn visar vi överskottsproduktionen, det som användaren faktiskt har sålt. Vi visar också ett värde för produktionen som vi beräknar utifrån Nord Pools spotpriser och eventuella priser kopplade till användarens avtal.

Detta innebär att den produktionsvolym (värdet för överskottsproduktionen) som vi presenterar är den som användaren kan se på fakturan. Intäkten kan avvika från fakturan om det finns priser som inte är fastställda i förväg.

Produktion-fliken

Här visar vi en prognos för hela den innevarande månaden baserat på produktionen hittills i månaden på samma sätt som vi gör för förbrukning.

Räknas kostnaderna från förbrukningen av från produktionens intäkter?

Nej. Vi gör inga andra beräkningar än att summera produktionen och att räkna ut ett värde av den sålda produktionen.

Varför är intäkten ett negativt värde?

Vi har valt att presentera intäkten negativt för att tydligt signalera att det är en intäkt snarare än en kostnad som kommer att faktureras. Kostnader presenteras som positiva. Detta följer också hur förbrukning och produktion oftast presenteras på fakturor.

Solproduktionsgraf

Från hemvyn kan användaren hitta en graf över sin produktion. Här visas Överskottsproduktion per timme samt användarens uppmätta förbrukning.

Om användaren loggar in via en av våra integrationer, SolarEdge eller Fronius så syns även linjen för total solproduktion.

Längst ner på denna sida visas en box med mängden besparad CO2 för innevarande månad.

Månadsrapport

(Visas för elhandel/elnäts-användare.)

Månadsrapporten visar en sammanfattning av användarens förbrukning per månad. Användaren ser bara månadsrapporten om ni som organisation har den aktiverad.

I dagsläget har vi enbart en månadsrapport för elhandel och elnät. Den skapas den 16:e varje månad och visar enbart stängda månader. Som ny kund är det först efter 3 månader som månadsrapporten kan visa data.

Syftet med månadsrapporten är att ge användaren en förklaring till varför fakturan är högre än vanligt eller lägre än vanligt. Vi förklarar hur mycket mer eller mindre användaren har förbrukat och även hur mycket varmare eller kallare snittemperaturen för månaden har varit.

För timavlästa kunder visar vi även hur förbrukningen i snitt fördelats över dygnets timmar.

Längst ner länkar vi till månadens faktura.

Jämför med dina grannar

(Visas för elhandel/elnäts-användare)

Vi klustrar användare utifrån de hushålls-inställningar som gjorts i appen samt longitud/latitud. Ju fler som använder appen desto större underlag får vi och desto bättre blir jämförelserna.

Vi visar upp tre staplar där användarens egna förbrukning/miljöpåverkan syns i mitten. Till vänster jämför vi med genomsnittet, och till höger jämför vi med de allra mest sparsamma hushållen.

Vad förbrukar mest?

(Visas för elhandel/elnäts-användare)

Informationen består av statiska värden som bygger på data från Energimyndigheten och energiexperter och ska ge användaren en indikation på vad som drar mest i hushållet. Vissa kategorier påverkas av användarens inställningar i appen så som exempelvis tvättmaskin och torktumlare, uppvärmningsform etc.

Förbrukningskollen

(Visas för elhandel/elnäts-användare)

Här visas användarens förbrukning, dag för dag, jämfört med två gränsvärden per dag. Om det finns avvikelser visas dessa i en lista under grafen. Vi tar hänsyn till historiska mätvärden, dag i veckan samt temperatur för att beräkna förväntat värde.

Denna vy visas endast för användare med tim- eller dagsdata.

Effektavgifter

Vi har stöd för att hantera effektavgifter, både för att beräkna kostnader och för att visa användarna deras effekttoppar under månaden.

För att vi ska kunna använda oss av effektavgifter måste vi kunna hämta ut effektdata från era API:er enligt ett specifikt format.

Just nu har vi implementerat stöd för två modeller för effektavgifter (tre högsta toppar och tre högsta toppar under vardagar 7-19). Vi räknar med att utöka vårt stöd allteftersom.

Innehåll på denna sida