Guidelines för smart laddning FAQ (Elbil)

Smart elbilsladdning är svårt. Det är ett komplext system med många olika saker som ska samspela. För att underlätta för era användare rekommenderar vi därför starkt att ni tillhandahåller en FAQ på er hemsida som hjälper era användare att få de frågor som kan uppstå, besvarade på ett bra sätt.

Nedan finns en mall som ni kan utgå ifrån när ni bygger er egen, med ert eget språk och tonalitet. Vi har tagit fram ett antal frågor inom olika kategorier som kan vara bra att ha med. Vi har också med förslag på svar man kan ge användaren.

Om denna guide

Frågorna och svaren i denna guide gäller endast integrationerna mot Enode och elbilar. Separata guidelines för andra kategorier (så som laddboxar, HVAC och solinverters) och integratörer/aggregatorer kommer att läggas till senare.

Generella råd 

  • Det är alltid bra att visuellt visa var i appen användare kan hitta och ändra saker, såsom smartladdnings-inställningar. 
  • Denna lista är endast en startpunkt. Lyssna på användarfeedback och uppdatera listan vartefter. Vi tar tacksamt emot fler frågor och svar att fylla på med här också.
  • Undvik förkortningar och fackspråk. Använd ett språk som alla kan förstå och ta till sig.

Förslag på frågor och svar att ta upp

Smart laddning

Vad är smart laddning?

Med hjälp av smart laddning så kan du dra nytta av att varje timme på dygnet har olika priser och automatiskt ladda din bil på de timmar som elen är som billigast. Det innebär att du som har ett timprisavtal kan spara mycket pengar, utan att behöva göra någonting annat förutom att aktivera tjänsten.

Det fungerar genom att du kopplar ihop din bil med vår tjänst. Därefter sätter du vilken tid på dygnet som du önskar att bilen ska vara färdigladdad på. Utifrån det så räknar vi varje gång bilen kopplas in på hur många timmar som krävs för att nå önskad batterinivå och baserat på det hittar den mest optimala tidpunkten för att ladda så att det blir så billigt som möjligt för dig.

Det här hjälper inte bara dig att minska dina kostnader, det hjälper också oss att minska belastningen på elnätet när elbehovet är som störst vilket minskar användningen av “peak-energi” som ofta innebär energi från kol- och gaskraftverk. På så sätt laddar du inte din elbil med energi från dessa källor utan i så stor utsträckning som möjligt med förnyelsebar och fossilfri energi direkt från elnätet.

Hur fungerar smart laddning? 

När du kopplat ihop din bil med vår så kan vi schemalägga vilken tid som det är billigast att ladda din bil. Istället för att bilen laddar fullt direkt när du kopplar in den så sätter vi ett schema för när det blir billigast. Bilen laddas i det billigaste laddningsfönstret.

Kan jag stänga av smart laddning?

Ja, det är enkelt att slå på eller av smart laddning direkt i appen.

Tillgänglighet

Fungerar smart laddning för alla elbilar?

I appen kan du se vilka bilmärken, modeller och modellår som stöds. 

Min bil stöds inte, kan jag inte använda smart laddning då?

Nej, i dagsläget går det inte. Men det är mycket möjligt att du i framtida versioner av appen kan göra det. Vi jobbar ständigt på att integrera fler märken och modeller. Vi har också stöd för ett antal laddboxar som du också kan smartladda med hjälp av. Se om vi har stöd för just din modell.

Behöver jag någon specialutrustning för att använda smart laddning?

Du behöver en bil som är kompatibel med vår tjänst. För bilen behöver du också ha en internetuppkoppling. Har du inte en kompatibel bil så kanske du har en kompatibel laddbox istället och kan smartladda med hjälp av den. I appen ser du vilka märken, modeller och modellår vi stödjer.

Den smarta laddningens beteende

Varför börjar min bil ladda direkt när jag kopplat in den?

Det beror på flera saker. Det kan ta en stund innan vi identifierat att bilen är inkopplad och hemma. Vi undviker att ställa för många frågor till bilen om status, vilket gör att detta kan ta en stund.

När vi identifierat att bilen är inkopplad och befinner sig på en av dina valda laddningsplatser så kontrollerar vi laddhastigheten och låter därför laddningen pågå en stund.

Vi kontrollerar också att bilen har nått den säkerhetsnivå du satt (säkerhetsnivå sätts under inställningarna för Smart laddning). Är batteriets laddning under satt nivå så kommer bilen att fortsätta ladda tills den nått den nivån.

Därefter kommer bilen att laddas enligt det schemat som räknats fram. Bilen kommer att laddas i en sammanhängande laddning i det tidsintervall som är mest optimalt prismässigt utifrån hur många timmar som krävs för att ladda till önskad nivå och satt deadline.

Vi prioriterar alltid att laddningen ska hinna bli klar framför pris vilket kan leda till att vi laddar på dyra timmar om “laddningsfönstret” är smalt.

Är besparingen inte mer än 5 % så kommer bilen att laddas klart direkt.

Vi undviker också onödiga starter/pauser i laddningen även om inte priset är optimalt, exempelvis om återstående tid för laddning är mindre än 30 minuter, så kommer vi att ladda klart.

Varför laddar inte min bil?

I appen kan du se vilken status bilen och schemat här. Där framgår det varför vi inte laddar just nu. Det kan exempelvis vara så att det just nu inte är en bra timme att ladda på och därför är laddningen pausad.

Hur ser mitt laddschema ut?

I appen framgår det vilka timmar som bilen kommer att laddas på samt vad aktuell status är.

Varför laddar min bil även fast det är högt pris just nu?

Det kan bero på flera saker. Det kan ta en stund innan vi identifierat att bilen är inkopplad och hemma. Vi undviker att ställa för många frågor till bilen om status, vilket gör att detta kan ta en stund.

När vi identifierat att bilen är inkopplad och befinner sig på en av dina valda laddningsplatser så kontrollerar vi laddhastigheten och låter därför laddningen pågå en stund.

Vi kontrollerar också att bilen har nått den säkerhetsnivå du satt. Är batteriets laddning under satt nivå så kommer bilen att fortsätta ladda tills den nått den nivån.

Därefter kommer bilen att laddas enligt det schemat som räknats fram. Bilen kommer att laddas i en sammanhängande laddning i det tidsintervall som är mest optimalt prismässigt utifrån hur många timmar som krävs för att ladda till önskad nivå och satt deadline.

Vi prioriterar alltid att laddningen ska hinna bli klar framför pris vilket kan leda till att vi laddar på dyra timmar om “laddningsfönstret” är smalt.

Är besparingen inte mer än 5 % så kommer bilen att laddas klart direkt.

Vi undviker också onödiga starter/pauser i laddningen även om inte priset är optimalt, exempelvis om återstående tid för laddning är mindre än 30 minuter, så kommer vi att ladda klart.

Smart laddning i olika situationer

Vad händer om jag laddar min bil på andra platser än mitt hem? / Kan jag smartladda på andra platser?/Var kan jag smartladda (frågor gällande plats)

Du kan använda smartladdning var du vill genom att lägga till platser i smartladdnings-inställningarna. Det är såklart att rekommendera att du har timprisavtal för elen på platserna du vill ladda bilen. Då har du störst nytta av smartladdning.

Om bilen befinner sig på en annan plats än de som är angivna i appen kommer bilen att ladda som vanligt.

Kan jag koppla upp och smartladda mer än en bil?

Ja, du kan smartladda flera bilar. Du kan dock bara vara inloggad på ett konto per biltillverkare, vilket innebär att om du har flera bilar kopplade till ett och samma biltillverkarkonto kan alla dessa läggas till. Men har du fler bilar från samma biltillverkare registrerade på olika konton så kan du bara lägga till bilar från ett av dessa konton.

Jag använder min biltillverkares app/annan app för att ladda. Kan jag använda båda?

För att inte riskera konflikt mellan olika tjänster så rekommenderar vi starkt att du endast har smarta tjänster på en av dessa.

Jag har en smart laddare, kommer smart laddning att fungera då?

För att smart laddning ska fungera så behöver alla andra “smarta” tjänster vara avstängda. Så har du exempelvis en laddbox med ett schema eller lastbalansering så kan detta skapa konflikt mellan tjänsterna. 

Lastbalanserar ni medan bilen laddas?

Nej. I dagsläget får vi ingen information om hur elen fördelas mellan faserna.

Ändra inställningar för smart laddning

Hur ändrar jag vilket maxvärde som batteriet ska laddas till?

Vi kan inte ändra din önskade batterinivå, utan det ändras antingen via bilens egna app, eller direkt i bilen.

Hur ändrar jag vilken tid jag vill att bilen ska vara färdigladdad på?

När du är inne på din bil i appen så väljer du “Ändra” under “Smartladdning”. Där väljer du alla inställningar för din smarta laddning, bland annat för vilken tid du vill att bilen ska vara färdigladdad.

Kan jag ha olika schema för olika dagar?

Just nu kan du endast sätta en önskad sluttid. Det är dock enkelt att ändra den sluttiden. 

Hur lägger jag till fler platser?

Du kan lägga till fler platser under Smartladdnings-inställningar. 

Vad är “Säkerhetsnivå” och hur ändrar jag det?

Under smartladdningsinställningar så väljer du önskad säkerhetsnivå som vi alltid ska ladda upp till, oavsett pris. Det gör att du som användare kan känna en trygghet i att bilen alltid kommer ladda upp till denna nivå direkt, om det skulle inträffa något oväntat som gör att du skulle behöva använda bilen innan den tilltänka avresetiden.

Datasäkerhet

Vilken data sparar ni om min bil?

För att optimera din laddning så behöver vi:

  • Läsa och skriva policy för smart laddning av ditt fordon
  • Kontroll av fordonsladdning
  • Kontroll av laddningsschema

För att visa fordonets räckvidd använder vi:

  • Laddningsstatus

För att visa laddningskostnader använder vi:

  • Fordonets plats
  • Laddningsplatser
  • Fordonets laddningshistorik
Hur kopplar [Elbolagsnamn] upp sig och kontrollerar min bil?

Du kopplar upp dig genom att i appen koppla ihop ditt konto hos biltillverkaren med appen genom att logga in mot biltillverkaren. Man gör detta genom att i appen navigera till “Styrning”, sedan välja den biltillverkare man vill logga in mot och följa inloggningsflödet.

Vad kan ni kontrollera i min bil?

Vi kan endast styra om laddningen ska starta eller stoppa. Något annat på bilen kan vi inte kontrollera.

EV-relaterade frågor

Behöver min bil en internetuppkoppling?

Ja, när du smartladdar via bilen så behöver bilen ha en internetuppkoppling för att vi ska kunna kommunicera med den.

Skadar smart laddning mitt batteri på något sätt?

Nej, smart laddning skadar inte ditt batteris hälsa på något sätt. De främsta faktorer som påverkar ditt batteris hälsa är frekvent användning av snabbladdning. Andra saker som kan påverka batterihälsan är om batteriet laddas ur helt eller om det under längre tider är fulladdat till 100 %.

Behöver jag den senaste versionen av mjukvara i min bil?

Vi rekommenderar att du alltid använder den senaste versionen av din bils mjukvara. Vilken version som krävs för att vi ska kunna kommunicera med bilen skiljer sig från tillverkare till tillverkare. Oftast visar vi information för användaren när du försöker koppla din bil (så kallad “user intervention”) om bilens mjukvara behöver uppdateras för att smart laddning ska fungera.

Varför behöver jag dela min plats för bilen för att använda smart laddning?

För att vi ska kunna säkerställa att bilen bara smartladdas på de ställen som du vill att den ska smartladdas på så behöver vi veta var bilen befinner sig. Alternativet hade varit att bilen alltid smartladdas, även om du exempelvis befinner dig på en snabbladdningsstation eller en annan plats där du inte önskar att smartladdning ska ske.

Övriga frågor

Behöver jag en prenumerationstjänst från min biltillverkare?

Det är olika från tillverkare till tillverkare. Du behöver säkerställa att bilen har en internetuppkoppling, att bilen delar platsinformation, samt att du i vissa fall kan behöva en prenumerationstjänst, eller behöver godkänna villkor. I de fall vi kan se att man som användare behöver göra någonting för att få smart laddning att fungera så visar vi upp detaljerad information om vilka steg man som användare behöver ta för att få det hela att fungera via så kallade “user interventions”.  

Innehåll på denna sida