Favoriter

Här beskriver vi mer kring användarens egna modul på hemvyn – favoritmodulen, och alla favoriter den innehåller.

Användaren väljer fritt bland de favoriter som finns i ert utbud och kan på så sätt bygga en dashboard med sådant som intresserar just den användaren.

Valbara eller obligatoriska?

Vissa av våra favoriter är obligatoriska, det vill säga att ni inte kan välja bort dem från erat utbud. Självklart är det så att om ni inte har tjänsten som den obligatoriska favoriten är kopplad till så kommer den inte att ingå i ert utbud.

Utöver de obligatoriska, så finns det ett antal valbara favoriter som ni kan välja att ha med i er app. Ni väljer vilka favoriter ni vill ha i samband med er integration. Vill ni lägga till fler senare så gör ni detta via vårat Change request-formulär.

Vilka favoriter som är valbara eller obligatoriska framgår i texterna nedan.

Favoriternas utseende

För att ge användaren en bra överblick så har vi gjort det möjligt att ha olika utseenden (färger och ikoner) för olika status. Till exempel för fakturafavoriten som har en variant för betald och en annan för obetald status.

När ni genomför er integration med oss så bestäms färgerna för favoriterna. Framöver kommer det vara möjligt i Bright Bridge att ändra färger.

Fakturafavoriten

Obligatorisk

Visar om användaren har några obetalda fakturor just nu. Tar också hänsyn till flera statusar än enbart obetald, såsom förfallen. Länkar in till fakturavyn.

Vår faktura-favorit visar summan för alla obetalda fakturor. Det gäller användarens alla fakturor (alla tjänster och alla siter).

Betald

Om alla fakturor är betalda visas status för detta samt infon ”Inga obetalda.”

Obetald

Finns det obetalda fakturor visas det hur många sådana som finns samt den totala summan.

Spotprisfavoriter

Alla spotprisfavoriter är valbara.

Idag navigerar alla spotprisfavoriter in till prognosvyn. Så fort vi lanserar den nya spotprisvyn kommer vi länka in till den istället. Alla spotpriser hämtas från Nord Pools prislista.

Dagens spotpriser – graf

Graf över dagens spotpriser.

Användarens elområde syns uppe i högra hörnet.

Dagens spotpriser – lista

Den här favoriten visar dagens spotpriser i form av en lista.

Användarens elområde syns i högra hörnet.

Dagens högsta och lägsta spotpris samt dagens snittpris

Dessa favoriter visar dagens högsta pris, dagens lägsta pris och snittet över dagens spotpris baserad på Nord Pools prislista. Vi har valt att gruppera dessa eftersom de har många beröringspunkter. Det innebär att ni antingen väljer att erbjuda användaren alla tre, eller ingen.

Spotpris just nu

Visar aktuellt spotpris just nu.

Spotpris nästa timme

Visar hur mycket spotpriset ändras nästkommande timme.

Månadsinformation

Obligatorisk – gäller för er som har elhandel, elnät och fjärrvärme.

Visar information för den öppna månaden så att användaren lätt kan se prognos samt hittills-värden. Vi jämför även med förra månaden samt samma månad föregående år.

För elhandel och elnät visar vi elkostnad, miljöpåverkan samt förbrukning. För fjärrvärme visas kostnad och förbrukning.

Länkar till analyssidan för respektive tjänst.

Kostnadsjämförelser

Valbar

För att ge användarna en uppfattning om vad ett visst spotpris innebär i praktiken så vill vi visa jämförelser med hur mycket det kostar att använda en produkt i X antal minuter med nuvarande spotpris.

Effekttoppsmedel

Valbar

Visar det avgiftsgrundande effektvärdet hittills i månaden. Exempelvis medel av ingående toppar.

För att kunna visa upp favoriten behöver ni leverera informationen via ert API.

Styrning

Obligatorisk – om ni har styrning på i appen.

Favoriten för elbilsladdning, smarta pluggar, realtidsdata, värmestyrning samt solproduktion.

När en användare loggar in via en av våra integrationer så dyker favoriten upp i Favoritväljaren. Detta innebär med andra ord att användare som inte har några smarta prylar inte kommer se dessa favoriter.

Favoriterna för styrning visar olika datapunkter beroende på vilken typ av styrning det gäller.

Styrning – Felmeddelanden

För dessa favoriter visar vi två olika felmeddelanden. Det ena visas om användaren av någon anledning loggats ut eller medvetet loggat ut. Det andra visar ett tillfälligt generellt fel.

Temperatur/Väder

Valbar

Visar temperatur samt väder-ikon för aktuellt väder denna timme på orten som användarens konto är kopplat till.

Vi visar 10 olika ikoner beroende på vilket väder det är.

Sophämtning

Obligatorisk

För de bolag som har sophämtning som tjänst erbjuder vi en favorit för att visa nästa hämtningsdatum.

Visar datum för nästa hämtning samt namnet på kärlet/tunnan. Kan också visa antalet kärl om det finns flera.

Navigerar till listan med kommande hämtningar.

För att kunna visa denna favorit behöver ni leverera informationen i ert API.

Miljöpåverkan just nu

Valbar

Visar miljöpåverkan just nu. Visar i tre olika varianter beroende på värdet.

Miljöpåverkan just nu är en prognos av konsumtionsmixen av el i Sverige från Electricity maps.

Denna favorit saknar navigation.

Vindkraft just nu

Valbar

Visar hur stor andel av elmixen som består av vindkraft. Precis som för Miljöpåverkan just nu så använder vi Electricity maps som källa.

Denna favorit saknar navigation.

Innehåll på denna sida