Release notes

1.15.0

OTA-release 12 juni

Sista releasen före sommaruppehållet.

Förutom några riktigt fina uppdateringar av Smart controls-paketet (Enode) har vi fokuserat mycket på buggrättningar.

Nordpool har bytt sitt API och den version som vi använder har “end of life” 30 juni. Därför har vi uppdaterat det i denna release.

I Smart controls-paketet så har vi nu adderat stöd för smart styrning av värmesystem. Dokumentation för hur det fungerar och vad som stöds finns tillgängligt här. /smart-controls-enode/

Utöver detta har vi också adderat mer information för smartladdning i Smart controls-paketet där nu användare även kan se besparing för varje laddsession tillsammans med lite annan statistik. Även här finns mer information på /smart-controls-enode/.

1.14.0

OTA-release 29 maj

Vi kommer inte att göra uppdateringen till Expo Go innan release-stoppet i sommar. Vi kommer att sikta mot att göra butiksrelease i den första releasen efter sommaren.

I releasen som gick ut idag har vi gjort en förändring när en användare vill gå in på Jämför med grannar-funktionen och inte har fyllt i några uppgifter om sitt hem. De blir uppmanade att fylla i uppgifter om sitt hem. När de har fyllt i fråga 1/8 om hur de bor samt fråga 7/8 om sin huvudsakliga uppvärmningsform kan de komma åt vyn igen.

Det händer saker i Bridge och vi kommer att börja släppa in er att testa de nya funktionerna snart. Vi börjar smått med några innan sommaren och resten efter sommaren.

Vi har jobbat klart med In app rating. Men vi kommer att behöva testa den i produktion och den kräver en butiks-release. Vilket betyder att ni inte kan få den innan sommaren.

Vi har också gjort bolagsspecifika buggrättningar och change requests.

1.13.0

OTA-release 2024-05-16

Nu är det dags för den nya spotprisvyn att lanseras. Prognosvyn försvinner och byts ut mot en härlig vy med spotpriser i samma färg och ton som hemvyn. Ni kan läsa mer om spotprisvyn här. Docs är uppdaterat med några justeringar vi har gjort. Vi har några små finjusteringar kvar att göra men nu känner vi oss nöjda för release.

Eftersom vi inte gör en butiksrelease kan vi inte ändra prognosbilderna ännu i butikerna, men detta görs vid första bästa tillfälle.

Expo Go har gjort uppgraderingar som har gjort att vi tvingats testa i Testflight den här gången. Därför kan ni som har testkonto i butikerna ha fått ett meddelande.

För er som har gett oss en support-mejladress kommer från och med nu att få ett mejl när en användare vill ta bort sitt app-konto. Detta underlättar förstås för slutanvändaren och minskar ledtider. Vi vill påminna om deadline för Delete account i Google Playstore. Det är den 31 maj som gäller och vi måste lägga in en länk till er innan dess. Annars kommer Google att stoppa oss från att göra releaser till er.

Utöver den nya vyn har vi gjort några bolagsspecifika change requests och buggrättningar.

1.12.0

OTA-release 2024-05-02

Vi gör ingen release av spotprisvyn i 1.12.0 som vi informerade om i nyhetsbrev. Vi behöver en release till.

I denna release gör vi bolagsspecifika buggfixar och change requests.

För er med Smart controls paketet (via Enode) är laddboxar nu tillgängliga för era användare. Om ni hade befintliga “native”-laddboxar ersätts de nu av dessa. Läs mer här för mer information om funktion och vilka boxar som är tillgängliga

1.11.0

Store-release 2024-04-17

I denna release har vi fokuserat på att gå i mål med Säker start eftersom det har en deadline – 1 maj.

För er med Smart controls paketet (via Enode) har vi nu lagt till stöd för version av autentisieringsflödet. Det innehåller nu både stöd för Oath och därmed för stöd för Native inloggningsflödet för en del märken. Det innefattar också förbättringar som bör öka konverteringsgraden och reducera tiden för att logga in.

Stöd finns nu också för Bluetooth vilket kommer krävas för inloggning mot en del värmesystem som kommer snart, samt att det kommer att krävas för Tesla framöver. Utöver det finns det också ännu fler “fale/safe-mekanismer” implementerat för att ännu bättre fånga när saker blir fel.

Utöver ovan har vi rättat bolagsspecifika buggar, som vår support återkopplar kring och även några bolagsspecifika förändringar och önskemål som har inkommit från Change request-formuläret.

1.10.0

OTA-release 2024-04-03

Den förra releasen blev försenad för att den krävde mycket testning. Detta innebär att denna release inte innehåller så många stora förändringar. Vi har fokuserat på regressionstestning och fixat bolagsspecifika buggar. Dessa buggar får ni ett separat mejl om.

Ytterligare några bolag får ut Säker Start och denna gång ni som har autentisering via Bright Kit och Zavann.

I den här releasen gör vi det möjligt för användaren att se sina effektavgifter. Vi har nu två modeller för detta. Vi skriver lite mer om det här.

1.9.0

OTA-release 2024-03-25

En försenad release som har krävt extra testning. Detta på grund av “Säker start” (som går ut till några av er). Vi fick ta ett sent beslut om att inte inkludera QR-kod i Bridge och Backoffice i denna release utan fokuserar enbart på appen och Mina sidor. Läs mer om Säker start. Vi gör också om modellen för hur vi beräknar prognoser för att förbättra träffsäkerheten. Denna har också krävt en hel del testning.

Laddschema Enode
Förutsägbarhet och trygghet är viktigt för användarna för att de ska känna tillit till att använda en tjänst som tar över kontrollen av laddningen av deras elbilar. Ett sätt att adressera det är genom att visualisera hur bilen kommer att ladda under kommande session. Därför lägger vi nu till stöd för detta via våra integrationer mot elbilar och laddboxar genom Enode.

Laddboxar
Vi lanserar också stöd för laddboxar via Enode som då ersätter våra native-integrationer. Vi kommer i denna release rulla ut detta stöd till en av våra kunder för att utvärdera och justera eventuella barnsjukdomar innan vi releasar detta till er övriga som har Enode-paketet.

Effektvarningar
För er med Hark-integrationen adderar vi nu till möjligheten att övervaka sin förbrukning och få push-meddelanden när det närmar sig satta gränsvärden för innevarande timme. Logiken för övervakningen och gränssnittet där man justerar gränsvärde, anger om man vill ha varningar via pushnotiser och ser förbrukningen de senaste timmarna ligger hos Hark. Ingången till vyn ligger som en länk under “Mer från oss”. Har användaren inte någon realtidsmätare visas istället information på den länkade sidan om funktionen samt en länk visas till sida där det går att beställa.

Mer information om laddschema, laddboxar och effektvarningar finns under “På gång”.

Utöver ovan större features har vi testat bolagsspecifika buggar, som vår support återkopplar kring och även några bolagsspecifika förändringar och önskemål som har inkommit från Change request-formuläret.

1.8.0

OTA-release 2024-03-06

I den här releasen har vi gjort bolagsspecifika buggrättningar. De som är lösta kommer vår support att mejla ut separat till er om. En fix som har varit generell har gällt faktura-favoriten, där vi har visat ett streck och “Inga fakturor ännu”. Den är nu åtgärdad.

Vi har också upptäckt att några av er som har fjärrvärme som service inte har haft tillgång till månadsfavoriten. Den finns nu tillgänglig för era användare.

För er som har Mina sidor har vi återigen förbättrat CSV-filen. Något som har varit väldigt efterlängtat är att kunna exportera data på månadsbasis. Det är nu möjligt.

Eftersom nya hemvyn i appen inte längre har info-boxar med dagliga värden har vi nu även tagit bort dessa för Mina sidor.

1.7.0

OTA-release 2024-02-21

I den här releasen har vi gjort olika buggrättningar. Bland annat saknades alla loggor i chatten. Det har vi rättat till. Vi har rättat ett fel i faktura-favoriten, som visade 1 betald – 0,00 kr och även rättat faktura-sorteringen i Bridge. Vi har också fått ut bolagsspecifika change requests.

1.6.0

Store-release 2024-02-08

Denna release är en store-release och versionsnumret kommer därför att uppdateras till 1.6.0. Om ni inte ser detta i butikerna redan nu, så beror det på att Appstore/Google Playstore inte har godkänt ännu.

I den här releasen har vi gjort många bra saker under ytan. Vi har uppgraderat och förbättrat en hel del av våra ramverk och beroenden som inte ska synas utåt. Det har krävt en hel del testning från vår sida för att se till så att allt fungerar som det ska. Vi har varit tvungna att genomföra vissa tester via Testflight, så om ni har märkt att det tillkommit testpersoner på era butiks-konton så är detta anledningen.

Vi har byggt klart ett verktyg för att lättare kunna byta bilder i apparna. Detta gör att vi nu kommer kunna uppdatera vissa bilder i Bridge utan att vara beroende av våra utvecklare. Detta är ytterligare ett steg mot målet att Bridge ska blir ett ännu viktigare self service-verktyg för er. Vi vill poängtera att detta just nu gäller generella bilder, och inte bilder som finns i moduler (exempelvis de som ni senare kommer kunna lägga till i era moduler i hemvyn). Vi kommer att vilja testa detta lite själva först innan det blir synligt för er.

Vi har som vanligt genomfört flera buggrättningar och några av er har fått ut bolagsspecifika önskemål som kommit in via Change Request-formuläret.

1.5.14

OTA-release 2024-01-24

Nästan 100 issues testades inför denna första release för 2024 och det var allt ifrån stora och små förbättringar till buggar och change requests. Många var bolagsspecifika förändringar och förbättringar.

För att nämna några förändringar som påverkar er alla har vi:

 • Skapat en ny faktura service. Det här är inget som ska påverka slutkunden alls. Vi behövde göra om fakturakoden och göra den mer uppdelad. Det gör det enklare för oss i längden när vi kommer att göra nya modeller för t.ex. hosting och för hur koden är organiserad.
 • Vi har lagt till elområde i den dagliga pushen så användare som har fler adresser i appen tydligare kan se vilken adress som pushen är riktad mot.
 • Vi har ändrat från punkt till komma i CSV-filen för er som har My pages. Det kommer att bli fel för kunder som har engelska inställt som språk. Men vi har förstått att ni får in mycket frågor på detta så vi valde att ändra på det.
 • Vi har gjort några nya favoriter, varav två kommer att ingå automatiskt för er som har valt att ha Dagens snittpris-favorit (dagens lägsta och dagens högsta spotpris). Nedan är valbara och kan läggas till via Change request-formuläret.
  – Vindkraft just nu.
  – Miljöpåverkan just nu.
  – Effekttoppsmedel, vilken är möjlig om ni har effektpriser i era API:er.
 • Vi har gjort några småförbättringar i smartladdningsskärmarna. För laddboxar och elbilar så har vi nu tydliggjort statusen för om bilen är inkopplad eller inte. För elbilar visas det nu om bilen befinner sig hemma eller ej.
 • Vi har också gjort det möjligt att välja bort funktioner i analysvyn. Analysvyn ska göras om och vi ser att vi inte kan prioritera att rätta några fel som vissa av er har kring ”Vad förbrukar mest” och ”Förbrukningskollen”. Därför kommer vi att erbjuda att dessa göms innan det är dags att visa den nya analysvyn som håller på att utvecklas.

Som vanligt kommer ni att få mejl från vår support kring buggar som har rättats och våra kundansvariga kommer att meddela er kring vilka bolagsspecifika förbättringar som har kommit med i releasen.

1.5.13

OTA-release 2023-12-12

Sista releasen före jul.

Denna release innehöll många buggfixar, en hel del relaterade till våra tredjeparts integrationer och “interventions” som kom ut i förra releasen.

I de fall en organisation loggar in med kod-autentisering möts de av ett “Hej” snarare än “Hej + bolagsnamn”. Det är en generell ändring som gäller alla med organisations-login.

För bolag som har Enode och Emulate visar vi nu upp schemastatus, så att slutkunden förstår lite mer om vad som händer vid olika statusar av laddningen.

I den här releasen har vi också lanserat statistiken på startsidan av Bridge.

1.5.12

OTA-release 2023-11-29

Efter den här releasen har alla bolag den nya hemvyn. Fantastiskt! Vi gör förbättringar för att göra appen mer stabil och snabb och det här hjälper oss med det. Vi behöver heller inte förvalta två olika vyer av hemvyn längre.

Vi upptäckte att en informationsikon i detaljerad historik hade försvunnit, den lägger vi nu till igen. Ni hittar den längst upp i vänstra hörnet.

För er som har Enode och Emulate tillkommer nu “user interventions”. Nu får användaren information om det uppstår ett problem. Användaren får ett meddelande i appen att “Åtgärd krävs” och vilka åtgärder som behövs göras.

Vi har också löst enskilda buggar. Det är den som anmält buggen som får ett meddelande om att den är löst.

1.5.11

OTA-release 2023-11-15

I den här releasen har vi gjort det möjligt för våra kunder utanför Sveriges gränser att logga in i Bright Bridge utan BankID. Inbjudan och instruktioner kommer att skickas till er.

Några av er har haft en inloggning för support-mode i appen. Detta är nu borttaget.

Vi har också gjort en del specifika buggrättningar till flera av er.

För våra Enode-kunder finns nu möjligheten att välja plats för laddning av bilar med en platsväljare för att få ut en exakt geo-position.

1.5.10

OTA-release 2023-11-01

I den här versionen har demoläget tagits bort. Anledningen till det är att vi har sett i statistiken att funktionen inte används av slutanvändarna.

Flera av er kan nu visa kvartsvärden i appen och Mina Sidor.

Vi har uppdaterat spotpris-favoriten i nya hemvyn. Tack vare er feedback har vi nu förbättrat grafen som nu visar priset mer tydligt.

Utvecklingen av Bright Bridge pågår löpande där vi gör förbättringar kontinuerligt. Vi har också gjort buggrättningar.

Vi har gett inloggningsidan för Mina Sidor ett nytt ansikte och även lagt till en Cookie consent-ruta. Det finns möjlighet att lägga till ett foto eller en valfri färg i inloggningsvyn. Läs mer om det här.

1.5.9

Store-release 2023-10-18

I den här releasen har flera av er fått uppdaterad text och bild i butikerna efter att ni har gått live med den nya hemvyn.

Vi har nu stöd för 15 minuters värden i appen och som vi har informerat om tidigare kommer det att kunna visas upp när ni har meddelat oss hur vi ska hämta datan i era API:er. Läs mer här.

Vi har också förbättrat familjedelningsvyn för slutanvändaren. Den är nu lättare att hitta och vi har gjort det lite tydligare. Läs mer här.

1.5.8

OTA-release 2023-10-03

Enskilda buggrättningar med fokus på styrningsvyn och pushmeddelanden.

1.5.7

OTA-release 2023-09-19

Förbättringar och justeringar av den nya hemvyn med bland annat en förbättrad navigering efter feedback från er.

1.5.6

OTA-release 2023-09-06

Nu är det möjligt att kunna skicka mejlpush för fakturor i appen. Läs mer här.

1.5.5

Store-release 2023-08-28

Release av sommarsprint där mycket fokus har varit att rätta buggar. Flera av er valde att aktivera den nya hemvyn.

Innehåll på denna sida