Appens tjänster

Vår app kan visa flera av hushållets tjänster: elhandel, elnät, fjärrvärme, gas, gasnät, produktion, fiber, TV, sophämtning och vatten.

Elhandel

Vi visar användarens förbrukning, elkostnad samt miljöpåverkan under analyssidorna. För elhandelsanvändare visar vi även funktionerna Detaljerad historik, Förbrukningskollen, Månadsrapport, Jämför med grannar samt Vad förbrukar mest. Under Mina avtal visas avtalsuppgifter.

Elnät

Vi visar användarens förbrukning, kostnad samt miljöpåverkan under analyssidorna. För elnätsanvändare visar vi även funktionerna Detaljerad historik, Förbrukningskollen, Månadsrapport, Jämför med grannar samt Vad förbrukar mest. Under Mina avtal visas avtalsuppgifter.

Fjärrvärme

Vi visar användarens förbrukning och kostnad samt under analyssidorna. För fjärrvärmeanvändare visar vi även funktionen Detaljerad historik. Under Mina avtal visas avtalsuppgifter.

Vatten

Vi visar användarens förbrukning och kostnad under analyssidorna, och användarens avtal på avtalssidan.

Gas

Vi visar användarens förbrukning och kostnad under analyssidorna. För gasanvändare visar vi även funktionen Detaljerad historik. Under Mina avtal visas avtalsuppgifter.

Gasnät

Vi visar användarens förbrukning och kostnad under analyssidorna. För gasanvändare visar vi även funktionen Detaljerad historik. Under Mina avtal visas avtalsuppgifter.

Produktion

Vi visar användarens produktion och intäkt under analyssidorna. För produktionsanvändare visar vi även funktionen Detaljerad historik. Under Mina avtal visas avtalsuppgifter.

Fiber

Vi visar användarens kostnad under analyssidorna samt avtalsuppgifter under avtal.

TV

Vi visar användarens kostnad under analyssidorna samt avtalsuppgifter under avtal.

Sophämtning

Vi visar användarens kostnad under analyssidorna samt avtalsuppgifter under avtal. Vi kan visa hämtningsschema och favoriten för kommande tömningar.

Innehåll på denna sida