Mina sidor

Vi tillhandahåller en lösning för Mina sidor för att komplettera upplevelsen och öka tillgängligheten för de användare som hellre använder desktop än mobilapp.

Fördelarna är därför många att kunna erbjuda båda alternativen för era användare. En del av funktionerna kommer däremot enbart finnas i appen, så som styrning och familjedelning. Om en användare familjedelar i appen kommer den personen som bjuds in även kunna logga in på Mina sidor.

Inloggning

Precis som i appen erbjuder vi inloggning med BankID/Vipps eller med engångskod. Den 4-siffriga koden skickas till användarens e-post som är registrerad i ert system.

Inloggningssidan är indelad i två block. Det vänstra innehåller själva inloggningsflödet och det högra består av en yta där ni kan välja att lägga in en bild, en färg eller en gradient. Ange ändringen ni vill göra i Change Request-formuläret. Vi behöver en högupplöst bild i jpg-format.

Längst ner i det högra blocket ligger också länkar till app-butikerna för de användare som ännu inte laddat ner appen.

Om ni har BankID som inloggningssätt så kommer det vara i fokus när användaren kommer hit. För användare som saknar BankID så klickar de på länken “Har du inget BankID? Klicka här” för att visa fler inloggninsalternativ.

Här är ett exempel på vy som visas när användaren klickat på länken “Har du inget BankID”.

Meddelanden på inloggningsvyn

Det är möjligt att lägga in ett meddelande för att informera användaren om ett mindre fel eller annan nyttig upplysning. Vi vill inte att texten ska överstiga tre rader (ungefär 160 tecken) för att användaren lätt ska kunna ta till sig informationen. Det är även valbart att lägga upp detta meddelande med eller utan rubrik.

Vid större fel eller underhåll är det precis som i appen möjligt att låsa användaren ute och istället visa en text som informerar om läget.

Överblick

Överst i vyn syns användarens “infoboxar” med förbrukning, miljöpåverkan, kostnad och produktion. Användaren kan växla mellan dag och månad för dessa boxar. Produktion visas endast för de användare som har solproduktion.

Om användaren klickar på info-ikonen visas en beskrivande text.

Prognosen görs baserat på användarens historiska förbrukning och data som väder och vind. Utifrån det kan vi förutsäga (med hjälp av smarta algoritmer och avancerad data) vad användarens hushåll förbrukar per dag och månad.

Fakturor

Fakturavyn består av en lista med fakturor som är kopplade till användarens avtal. Om användaren har fler hushåll samlas alla fakturor i samma lista. Status för respektive faktura visas upp så som betald, obetald, förfallen, delvis betald och utbetald.

Det går även att titta på faktura i PDF-format. Möjlighet att betala sin faktura direkt i Mina sidor finns idag via exempelvis Billogram eller I-faktura.

Dialogruta med uppmaning att använda appen

Första gången användaren går in på “Fakturor” så visas en pop up en uppmaning att ladda ner appen.

Mina avtal

Under avtal kan användaren se sina avtal och dess information. Vilka uppgifter som visas här beror på den information som ni ger oss via ert API. I bilden ovan ser ni ett exempel på hur det kan se ut.

Analys

Under analys kan användaren se sina tjänster och navigera i en graf mellan förbrukning, kostnad och miljöpåverkan. Användaren kan baserat på år, månad och dag filtrera grafen och jämföra mot olika variabler exempelvis temperatur.

För att se mer information kan användaren markera en stapel, då presenteras värden ovanför grafen.

Till vänster under grafen går det att ladda ner en sammanlagd översikt av sina värden som csv-fil.

Vid förbrukning för elhandel och elnät visas även “Vad förbrukar mest” under grafen som visualiserar en schablon med kategorier på vad som förbrukar mest el i hushållet. Schablonen och kategorierna hämtar vi från Energimyndigheten och energiexperter.

På samma sätt som i appen kommer 15-minuters avläsning att visas här.

Mina uppgifter

Här visas användarens uppgifter. Om ni har möjlighet att ta emot ändringar så kan vi tillåta användaren att uppdatera sina kontaktuppgifter (e-post och telefon).

Det finns även möjlighet att ändra språk.

Mitt hem

Här kan användaren fylla i uppgifter om sitt hushåll. En användare som använder både Mina sidor och app behöver endast fylla i detta en gång. Om användaren har fler anläggningar behöver detta göras för varje hushåll.

Denna information används för att ge så korrekta prognoser som möjligt.

Dialogruta med uppmaning att använda appen

Första gången användaren går in på “Mitt hem” så visas en pop up en uppmaning att ladda ner appen.

FAQ

Här kan användaren hitta kontaktuppgifter till er. Om ni har valt att visa FAQ i appen visas dessa frågor och svar även i Mina sidor. Om ni istället valt att impelmentera en chat/FAQ kan den visas i denna sida. De som är implementerade idag är Hello Ebbot och ImBox.

Innehåll på denna sida