Tillgänglighetsredogörelse

Vi arbetar kontinuerligt för att förbättra tillgängligheten i både app och webbplattform (Mina sidor) med syfte att låta alla användare kunna använda våra tjänster oavsett förutsättningar. Både app och Mina sidor är responsiva och fungerar med förstorad textstorlek.

Navigering

Våra plattformar stödjer tabb-navigering och rubriker samt text är indelade i en hierarki som följer en logisk ordning. Rösttjänstupplästning är kompatibelt på båda app och webb, och anpassas efter språk som är valt i appen samt i mobilens eller webbläsarens inställningar. All navigering i plattformarna sker via knappar och element med tydliga, förklarande texter.

Kontrastvärden

Som en del i arbetet med att öka tillgängligheten siktar vi alltid på att uppfylla WCAGs riktlinjer för kontrastvärden och uppfyller idag till stor del AA-nivå, men även till viss del AAA-nivå. När det gäller färger är det ni som bolag som i slutändan väljer färger, och vi ber er därför att lyssna till våra rekommendationer så att alla era användare har samma möjlighet att ta till sig informationen.

Felrapportering

Vi ser gärna att ni hanterar dialogen med era användare kring fel som de hittar.

Förbättringsområden

Ett område där vi ser att stor förbättringspotential för tillgängligheten är de grafer som visas upp i plattformen. Då dessa är komplexa och innehåller mycket information kan exempelvis skalning av textstorlek påverka användarupplevelsen. Detta är något vi kontinuerligt jobbar för att förbättra.

Innehåll på denna sida