Push-notiser

Vi tillhandahåller ett stort antal notiser för att ge användaren relevant information. Alla notiser är möjliga för användaren att toggla av under Inställningar > Notiser.

Push-notiserna skickas ut på lite olika sätt och vid olika tidpunkter. De automatiska notiserna triggas till exempel av ändringar av status i era APIer, såsom Faktura-notiserna, medan andra notiser skickas ut baserat på våra algoritmer, såsom vid högt elpris.

Retention-notis

Om det dröjer länge för en användare att öppna appen så stängs notiserna automatiskt av fram tills dess att appen öppnas igen. Detta gäller både Android och iOS. Därför skickar vi ut ett automatiskt meddelande strax innan notiserna stängs av. Syftet är att hjälpa användarna att inte missa viktig information samt att påminna om appens funktioner.

Egna notiser

Ni kan välja om meddelandet enbart ska skickas ut som en push-notis eller även hamnar i Inkorgen. Det kan till exempel handla om kundundersökningar, erbjudanden eller information om nya avtal.

För push-notiser gäller max 35 tecken för rubrik och max 80 tecken för innehåll.

Väljer ni att meddelandet i inkorgen ska ha en “CTA-knapp” (Call-to-action) gäller max 15 tecken för denna. Själva meddelandet har ingen begränsning i antal tecken.

Faktura-notiser

Ny faktura, Betald faktura och Förfallen faktura.

Dessa push-notiser triggas av “fakturajobbet” som läser status för alla fakturor. Baserat på ändring av status så triggas de olika push-notiserna. Jobbet för att läsa fakturaraderna sker vid olika tidpunkter för olika bolag. Det finns undantag från denna setup beroende på hur ni har valt att göra.

Om ni har fler nyttigheter och dessa inte samfaktureras, skapas separata fakturor. Det kommer en notis vid ny faktura om fakturorna skapas samma dag.

Skapas de vid olika tillfällen och datum kommer det flera notiser vid ny faktura.
För familjedelning styrs notiser utifrån den delade personens val och inte av den som står på avtalet. Om en användare är både ägare till konto och även familjedelad till en annan persons konto kommer den användaren att få två notiser (en notis per anläggning).

Dagens sammanfattning

Daglig info kring det kommande dygnets elpriser (spotpris) samt hur utsläppen av CO2 kommer att se ut. Denna notis skickas ut runt 20-tiden varje dag.

Pris

Notis skickas vid högt eller lågt pris.

Dessa notiser triggas varje heltimme och skickas om den kommande timmen är dygnets dyraste eller billigaste, samt om priset överstiger 70 öre/kWh alternativt understiger 20 öre/kWh.

Miljöpåverkan

Bright app notification environmental imptact

Notis skickas vid stor eller liten miljöpåverkan.

Dessa notiser triggas varje heltimme och skickas om den kommande timmen har dygnets lägsta eller högsta miljöpåverkan, samt om mängden understiger 40 g/kWh alternativt överstiger 100 g/kWh.

Månadsrapport

En gång i månaden kan elhandels och elnäts-användare få en push-notis om att en ny månadsrapport finns tillgänglig.

Här kan du läsa mer om Månadsrapporten.

Styrning

För att användare som använder sig av styrning, exempelvis vid elbilsladdning, via vår app ser vi till att skicka ut relevanta notiser relaterade till detta. Det kan exempelvis handla om felmeddelandet att det inte gick att logga in på enheten just nu, eller att laddningen inte startade som beräknat.

E-post

För de användare som inte har push-notiser påslaget i sin mobiltelefon vill vi göra det möjligt att istället få ett e-post med samma information. Detta är möjligt för månadsrapporten och faktura-information.

Det är möjligt att lägga in er egna logga, välja färg på bakgrunden bakom den vita rutan samt välja knappfärg.

Innehåll på denna sida