Spotprisvyn

Vi lanserar snart en renodlad spotprisvy. Denna sida kommer att ersätta Prognos i menyn. Detta innebär att viss data som finns i dagens Prognosvy kommer att försvinna, såsom elkostnad, vind och miljöpåverkan per timme.

Graf

Vi använder samma graf-komponent på denna sida som vi gör på hemvyns spotpris-favorit. Skillnaderna är dock många och på denna sida kan användaren interagera med grafen på ett helt annat sätt.

Grafen visar först det innevarande dygnets spotpriser. Men det är också möjligt att visa morgondagens priser genom att använda navigationen under grafen.

Genom att dra markören till höger eller vänster så ändras värdet i cirkeln ovanför grafen. Användaren får då också en indikation i cirkeln om priset är högt eller lågt baserat på den period som valts.

När man byter mellan “Idag”, “Imorgon” och “2 dagar” så kommer markören att hamna på samma timme som var markerad innan. Så om markören står på 15.00 idag och användaren byter till “Imorgon”, så kommer markören hamna på 15.00 imorgon.

2 dagar

Här kan vi även erbjuda användaren att se både dagens och morgondagens spotpriser samtidigt. Detta kommer ge användaren bättre överblick och möjliggöra för att bättre kunna planera sin elanvändning.

Cirkeln ovanför grafen

I cirkeln ovanför grafen visas värdet samt klockslag eller dag beroende på om användaren tittar på aktuella eller historiska spotpriser.

Cirkeln visas i tre olika färger beroende på om priset är högt, medel eller lågt. Vi tittar på hela perioden som visas i grafen och plockar ut de timmar som sticker ut för att ge användaren en indikation kring hur de kan använda sin el på bästa sätt.

Detta innebär att en timme kan värderas olika beroende på om användaren tittar på idag eller väljer “2 dagar”. En grön timme idag, kan vara en medeltimme eller till och med en dyr timme när perioden utökas med ytterligare ett dygn.

Om ni har valt en bakgrundsfärg så är det också möjligt att använda samma färg i cirkeln för alla scenarier (lågt, medel och högt pris), för att skapa en mer harmonisk upplevelse.

Grafens utseende

När det gäller grafens utseende (färger) så är det, precis som bilden visar ovan, möjligt att visa grafen med en gradient (max tre färger), eller enfärgad. Det är också möjligt att välja färg på markören som visar vilken timme som är markerad.

Morgondagens spotpriser – innan kl 14.00

Innan Nord Pool släpper morgondagens spotpriser och vi kan visa upp dem i appen (kl 14.00), så kommer ett meddelande visas som förklarar varför inga värden visas.

Om användaren klickar på “2 dagar” innan vi har fått morgondagens priser, så är halva grafen tom.

Lista

Användaren kan välja att titta på spotpriserna i form av en graf eller en lista. Listan nås genom att klicka på list-ikonen uppe till höger, här kan användaren växla mellan graf och lista.

Bilden till höger visar hur det ser ut när användaren har valt att titta på “2 dagar” och det ännu inte finns spotpriser att titta på.

Historik

För att ge ytterligare kontext så har vi valt att lägga till möjligheten att titta en bit bakåt i tiden.

Användaren kan ta sig en titt genomsnittet för de senaste 7 dagarna, de senaste 30 dagarna samt de 90 senaste dagarna.

I detta läge har vi valt att låsa möjligheten att välja mellan graf och lista. Anledningen är att det skulle vara svårt att ta till sig, då listan skulle bli väldigt lång.

Utvalda datapunkter

Vi lyfter fram det lägsta, högsta samt snittpriset högst upp i vyn så att användaren snabbt kan bilda sig en uppfattning över dygnet.

Moms

Att se spotpriset med eller utan moms vill vi lämna åt användaren att bestämma. Därför har vi längst ner på denna sida lagt till en info-box med en toggel där användaren kan välja att visa med eller utan moms.

Toggeln kommer inte att vara synlig i Finland eller Norge eftersom det enligt lag inte är tillåtet att visa priser utan moms i elområde 1-3 och 5 i Norge. Eftersom elområde NO4 är momsbefriat kommer ingen moms att läggas på priserna där.

Denna toggel påverkar enbart spotprisvyn och spotprisfavoriterna på hemvyn, på övriga sidor i appen visas spotpriserna inklusive moms, om inget annat avtalats med er som bolag.

Elområde

Längst ner på sidan hittar användaren information kring vilket elområde som priserna avser.

Onboarding-popup

Vi byter ut den befintliga onboarding-popup som visat användare hur de lägger till favoriter. Nu vill vi informera om nya spotprisvyn.

Innehåll på denna sida