Bright Roadmap

Här hittar ni vår senaste roadmap. Vi har delat upp den i rubrikerna “Now”, “Next” och “Later” för att ge er en bild över vårt fokus just nu samt prioriteringar framöver. Efter varje kvartal kommer vi att förtydliga status, omprioriteringar och lanserat i “Done”.

Q3-2024

Då vi går in i Q3 i mitten av sommaren benämner vi denna revidering av roadmap som Q3 även om Q2 inte är slut.

Här förklarar vi vad som har hänt och ger er mer kontext till våra beslut. Vi beräknar att spela in en ny film efter sommaren för att förklara status av Q3.

Done

 • Spotprisvyn är levererad med nytt tema i linje med hemvyn för nästan 40 kunder. Spotpris kan visas för historiska månader och även morgondagens, när de finns tillgängliga från Nordpool. Svenska kunder har en moms-toggel som kan visa spotpriset och spotprisfavoriter med eller utan moms.
 • Vi har en ny prognos-service som ger bättre prognoser och träffsäkerhet och vi har tagit bort prognoser per timme. Det här resulterar i mindre frågor och buggar.
 • Vi klarade deadline för Säker start och 1 maj och alla kan användare kan logga in i appen, My pages och Bridge.
 • Signicat migrationen gjordes samtidigt som Säker start lanserades. Migrationen ger oss bland annat bättre förutsättningar att jobba med felsökning.
 • Bridge temat har lanserats till produktion och är nu i synk med appen. Vi kommer att fortsätta att testa det internt ett tag till. Alla organisationer har inte kommit ut i produktion än, målbilden är att få ut detta innan sommaren. Så apparna och Bridge är i synk.
 • Laddboxar via Smart controls-paketet (Enode) är nu utrullat. Befintliga native-integrationer mot boxar ersätts därmed av dessa för er som har detta paket. På Bright docs finns dokumentation av hur dessa integrationer fungerar. 
 • I smart controls-paketet har vi också uppdaterat länkflödet när man ska autentisera hårdvara som kräver Blåtands-handskakning. Autentisieringsflödet innehåller också en mängd andra förbättringar som vi hoppas ska minska tiden för autentisering och öka konverteringen.
 • Vi har förbättrat och utökat vår monitorering av vår infrastruktur.

Now

 • Eftersom spotprisvyn blev försenad försenades arbetet med In app rating. Det arbetet påbörjas nu. Målet med In app rating är att öka betygen i butikerna.
 • Analysvyns arbete börjar nu på riktigt. Även om många av er inte lämnat in feedback, måste vi påbörja arbetet. En beta-label kommer mest troligt att lanseras efter sommaren.
 • Arbetet med de dynamiska modulerna kommer att sättas igång och det här kommer att möjliggöra mycket frihet för er men också för oss. Ni kommer att kunna lägga in egna länkar, ta bort, lägga till moduler och ändra på exempelvis Mer från oss och Genvägar på hemvyn.
 • Vi kommer att bygga API:et för site extra, så ni få tillgång till den datan och kan göra riktade utskick via send message API
 • För Smart controls (Enode) jobbar vi nu med att till mer information om historiska laddsessioner, med bland annat besparingsinformation av smartladdningen.
 • Vi hoppas också att kunna färdigställa stödet för smart värmestyrning i Smart controls innan sommaren. Mer information om funktion och vilket hårdvarustöd som kommer att finnas tillgängligt kommer göras tillgängligt på samlingssidan i Bright docs för att som är relaterat till Smart controls (Enode).
 • Vi jobbar på att ha en status side där våra kunder kan se hur våra miljöer mår och där vi kan kommunicera under en incident
 • Vi gör om våra Gateway / Account worker services för att optimera vår arkitektur.
 • Vi jobbar på att förbättra våra byggen genom att kunna använda samma images till att bygga alla våra appar
 • Vi måste göra en Expo uppgradering för att hålla våra miljöer väl fungerande.

Next

 • Vi såg ett värde av att flytta på Site extra refactor tills dess att vi har testat API:et, så denna är flyttad till Next.
 • Erbjudande-modulen är efterlängtad, men vi måste få de dynamiska modulerna på plats först, innan erbjudande-modulen kan implementeras.
 • Vi kommer att lansera en beta-label med presentation av data och månadsprognos. Därefter kommer vi att implementera en analysvy iterativt och väva in detaljerad historik, månadsrapport och energispartips.
 • Vi behöver se över tillgängligheten med hänsyn till kraven för Tillgänglighetsdirektivet som träder i kraft i juni 2025. 
 • Vi kommer att göra en lite större översyn av Styrnings-vyn med fokus på att säkerställa en bättre konverteringsgrad. Det finns mycket nytt som tillkommit och därmed mycket som vyn nu behöver hantera. Vi behöver se till att användaren får en bra upplevelse och förståelse av vad den kan få ut för värde av de olika tjänsterna som nu finns integrerade.
 • Grafen för historiska laddsessioner för elbilsladdning (box och EV) kommer att bytas ut och använda sig av samma grafbibliotek som nya spotprisvyn. I samband med det kommer vi också att göra besparingsdatan mer integrerad i grafen.
 • Ett kraftigt utökat stöd av solarinverters kommer vi att få när vi lägger till stöd för att läsa av data från inverters i Smart controls (Enode). Som första steg kommer ni att se ett utökat stöd för olika tillverkare samt en uppfräschad solproduktionsgraf. 

Later

 • Här är det ganska oförändrat hur ett White-label-perspektiv. Vi har full fokus på användaren och upplevelsen av appen. Vi vill göra den mer användarvänlig, med ny design och ny modulär analysvy. Det arbetet fortsätter under H2.
 • Ett långsiktigt mål vi har är att göra IoT-data (exempelvis från solinverters eller realtidsmätare) mer integrerad i hela appen. Men för att nå dit behöver vi strukturera om och refaktorisera en hel del i hur vi bygger och definierar location i vår modell innan vi kan sätta upp IoT som en separat data-provider.

Q2-2024

Här kan ni läsa lite mer vad som har hänt i Q1 och hur vi planerar kring Q2.

Done

 • Den nya faktura servicen är ute i produktion.
 • Bridge Assets – Möjlighet att kunna ändra och lägga till assets i Bridge. Testas internt på Bright.
 • Laddboxar från Enode är nu ute för en kund och vi kommer snart att göra dessa tillgängliga för resten av er som har Smart controls (Enode).
 • Visualisering av laddplan är nu tillgängligt för alla som har Smart controls (Enode).
 • Automated release process.

Now

 • Spotprisvyn är försenad. Vi uppdaterar graf-biblioteket för att få en betydligt bättre användarupplevelse och möjlighet att göra förbättringar framöver.
  Ny målbild – slutet av april.
 • Bridge tema och dynamiska moduler är något vi jobbar med för fullt nu. Vi vill ge er friheten att ändra på moduler, färger, gradienter, bakgrunder och viss copy i Bridge.
 • Säker start. Vi väntar på att några av er ska bli färdiga på er sida. Signicat migrationen sker i samband med att vi uppdaterar Signicat kunderna med Säker start. Regelverket träder i kraft 1 maj.
 • Vi prioriterar upp In app rating i appen. För att ge er bättre möjlighet att hantera kundnöjdhet. Målbilden är att få ut detta innan sommaren.
 • Site extra refactor. Site extra är kunddatan som är kopplat till inställningar användaren gör i onboardingen och på Mitt hem. Denna refactor är något vi behöver göra för att tillgängliggöra användardata (customer analytics) genom ett API. Målbilden är att göra refactorn innan sommaren.
 • Enode LinkUI 4 kommer att komma ut i produktion snart. Det innebär att det läggs till stöd för en handskakning via bluetooth samt stöd för “Native oath”. Dels är det ett krav för att kunna autentisera en hel del hårdvara framöver (bland annat Teslas nya API kräver detta, samt en hel del värmesystem). Det blir dessutom i många fall en bekant autentiseringsprocess för användarna som både reducerar tiden det tar att logga in och ökar konverteringsgraden. Målbilden är att få ut detta inom någon eller några veckor.
 • Smart styrning av värmesystem för Smart controls (Enode) är nu i implementationsfasen. Vi hoppas kunna få ut detta under våren.
 • Vi har prioriterat upp att lägga mer fokus på att tydliggöra för användarna vilket värde smart laddning tillför. Därför så implementerar vi visning av historisk laddningsinformation och besparingar i Smart controls (Enode). Vi gör detta i en tvåstegraket och kommer först att lägga till en informationbox för detta, för att sedan göra en mer övergripande förändring då vi även kommer se över och byta ut laddgrafen. Denna förändring gäller elbilar och laddboxar för Smart controls (Enode). Vi tittar även på att lägga till besparingsdata för Smart controls (Emulate). Målbilden är att få ut detta under våren.
 • Vi ska sätta upp en Incident statussida för att ni lättare ska kunna följa vad som händer vid en incident. Målet är att få ut detta under våren.

Next

 • Eftersom spotprisvyn blir försenad blir även nya analysvyn aningens försenad. Planen är fortfarande att få ut en beta-label för användaren innan sommaren.
 • Elspartips är något vi väver in i arbetet med nya analysvyn. Elspartipsen kommer inte ut i produktion innan sommaren. Vi kommer att planera för en tipsbank där vi behöver er input.
 • Vi lyfter in stöd för solinverters från Later till Next. Vi vet att detta är efterfrågat och när detta är på plats kommer vi att kunna erbjuda ett väldigt brett stöd för att läsa av data direkt från solinverters via Smart controls (Enode).
 • Nytillkommit är som nämnt att vi ska byta ut grafen som visar historisk laddning som steg två i att förbättra visning av historiken. Vi gör det för att vi byter ut en hel del komponenter i appen samt en mer integrerad lösning med historisk laddningsdata för de tjänster där vi har detta tillgängligt.
 • Ytterligare nytillkommet i roadmapen är en upprioritering av att möblera om lite i styrningsvyn. I och med att favoriter nu finns på hemskärmen kommer vi att ta bort favorit-stödet i denna vy och istället göra det mer tydligt vad användarna är inloggade på.

Later

 • Compare agreement flyttar in till Later på grund av att elspartipsen prioriteras upp.

Q1-2024

Innehåll på denna sida