App Store & Google Play

Det är viktigt att ni utser en person hos er som är ansvarig för era konton i App Store och Google Play. Syftet med det är att butikerna löpande gör förändringar som innebär att kontoägaren behöver gå in och acceptera villkor eller uppdatera information.

Om ni inte uppdaterar eller underhåller era konton kan i värsta fall Apple eller Google ta bort er app så att den inte är tillgänglig i butiken.

Här kan ni hitta mer hjälp och information om Google Play Console och App Store Connect.

Krav för borttagande av app-konto

En användare kan begära borttag av sitt app-konto i appen. Då skickas ett mejl med information till er och ni kan ta bort kontot i Bright Bridge. (Läs här hur ni tar bort app-konton i Bridge).

I Google Play ska det finnas en länk till en instruktionssida hos er (webbsida), där användarna kan se hur de kan gå till väga för att radera sina app-konton om de inte har appen installerad.

OBS! Vi arbetar just nu med att förbereda för omställningen att mejlet med begäran att ett app-konto ska tas bort, ska skickas till er istället för till vår support.

Ni behöver därför inkomma med följande till oss:

  • E-postadress för att ta emot begäran av borttagning.
  • Länk som Google behöver för instruktioner.

Här följer några exempel på vad det kan vara som behöver hanteras i butikerna:

Acceptera villkor

Kontoägaren måste acceptera ett nytt villkor (appen kommer att bli borttagen från App Store tills kontoägaren har accepterat villkoren).

Developer licence

“Developer licence” förnyas inte

Betaluppgifterna har löpt ut och “developer licence” förnyas inte (appen tas bort från butiken om detta inte uppdateras).

Developer membership

“Developer membership” löper ut

“Developer membership” är på väg att löpa ut (det kommer skickas ett e-postmeddelande om detta även om det är inställt på “auto renew”, det är då bra att kontrollera betaluppgifter samt att “auto renew” är valt för “developer membership”.

Distribution certificate

Mitt “distribution certificate” är på väg att utgå, vad behöver jag göra?

Ni behöver inte göra något alls. Det här certifikatet används för att uppdatera appar. Om det här certifikatet utgår, kommer inte er app i produktion att påverkas. Det är normalt att de går ut och det påverkar inte driften av appen. Ett nytt certifikat kommer att genereras och varningen försvinner i samband med nästa Store-release.

Provisioning profiles

Vad är “provisioning profiles” och vad händer om de utgår?

Varje profil är appspecifik, ni behöver inte göra någonting. Vi genererar ett nytt och varningen försvinner i samband med varje Store-release.

Apple Push notification key

Vad är en “Apple Push notification key (APN)“?

APN-nyckeln låter apparna skicka och ta emot push-meddelanden. De får inte raderas.

Personuppgiftspolicy

Tänk på att länken till er personuppgiftspolicy (privacy policy) inte får vara mot en pdf då det formatet ej är godkänt av Google Play.

Innehåll på denna sida