På gång

Här lägger vi in sådant som vi arbetar på just nu och som snart kommer releasas. Vill ni istället läsa våra release notes så hittar ni dem här.

Tema-förändringar i appen via Bridge

Vi introducerar snart en ny flik i Bridge som kommer att heta Customize. Först ut under Customize är Theme, där gör ni ändringar i temat. En ny vy där ni ser temats struktur i appen och har frihet att ändra färger och exempelvis rundningar på knappar och boxar. Läs mer om det här och se fler bilder.

Smart värmestyrning

Vi introducerar Smart värmestyrning i vårt Smart controls-paket för Enode. Därmed lägger vi till ytterligare en kategori av hårdvara som vi nu stödjer, utöver elbil och laddbox.

Smart värmestyrning låter användaren koppla upp sitt värmesystem och reducera sina uppvärmningskostnader under de dyraste timmarna. Stöd finns för en mängd olika typer av system, allt ifrån smarta termostater, till värmepumpar och element.

Utförligare information om funktionen finns tillgänglig här på Bright Docs.

Laddsummering

I nästkommande release så introducerar vi summering av laddning i vårt Smart controls-paket för Enode. Vid smartladdning, antingen via laddbox eller direkt via elbilen så kommer man nu att få upp en summering av senaste laddplanen, där man bland annat kan läsa ut hur stor besparingen varit. Detta är första steget i att visa upp för användaren vad den faktiska nyttan av att använda tjänsten är. I nästa steg kommer vi introducera aggregerad information med total besparing bland annat.

In app rating

Målbild release före sommaren

Vi vill möjliggöra att lättare ge betyg på appen till butikerna och samla in kvantitativ data vad användarna tycker om den. Vi gör en liten MVP och ger användaren en möjlighet att ge 1-5 stjärnor. Användaren kommer att kunna lämna en recension också, om de vill. Nya användare kommer inte få denna popup utan vi vill att användare som har använt appen ett tag får betygsätta den.

Säker start

Release vecka 13

Från och med 1 maj är det tvingande för samtliga myndigheter, företag och organisationer som använder svenskt BankID i sina e-tjänster att skydda sina användare med Säker start. Med Säker start försvåras telefonbedrägerier.

Det som kommer att ändras i appen, Mina sidor, Bridge och Backoffice är:

 • Autostart när e-tjänst och BankID används i samma enhet
 • Rörlig QR-kod när e-tjänst och BankID används i olika enheter.

(Ni som har BankId via OpenId, där är det utfärdaren av OpenId som gör ändringen).

Fälten där användaren fyller i personnummer i inloggningen försvinner. För er som använder “Logga in med BankID från annan enhet” kommer att få den rörliga QR-koden.

På Mina sidor, Bridge och Backoffice kommer ni och användaren att mötas av den rörliga QR-koden. Personnummer-fältet försvinner även här.

Effektvarningar via Hark

Release vecka 13

Tillsammans med Hark adderar vi nu till möjligheten att övervaka sin förbrukning och få push-meddelanden när det närmar sig satta gränsvärden för innevarande timme. Det är en funktion som vi vet är mycket efterfrågad av framförallt de som har effekttariffer.

Funktionen kommer att vara tillgänglig för er som har realtids-paketet via Hark. Logiken för övervakningen och gränssnittet där man justerar gränsvärde, anger om man vill ha varningar via pushnotiser och ser förbrukningen de senaste timmarna ligger hos Hark.

Ingången till vyn ligger som en länk under “Mer från oss”. Har användaren inte någon realtidsmätare visas istället information på den länkade sidan om funktionen samt en länk visas till sida där det går att beställa.

Realtidsgrafen ligger kvar på samma ställe som tidigare, det vill säga som favorit och visas automatiskt om användaren köpt en realtidsmätare och kopplat in den.

Ny spotprisvy

Release – April

Vi kommer att ersätta den befintliga Prognosvyn med en ny Spotprisvy. Den gamla Prognosvyn är svår att förstå för användaren och den har genererat många frågor till vår support och även buggar. Graferna för Elkostnad, Miljöpåverkan och Vind försvinner därför tills vidare. Även timprognosen över användarens förbrukning försvinner, då den inte kan göras tillräckligt träffsäker.

I denna nya vy kommer det vara möjligt för användaren att även se morgondagens spotpriser, något som varit väldigt efterfrågat.

Visualisering av laddplan

Release – vecka 13

Laddplan för elbilar

Förutsägbarhet och trygghet är viktigt för användarna för att de ska känna tillit till att använda en tjänst som tar över kontrollen av laddningen av deras elbilar. Ett sätt att adressera det är genom att visualisera hur bilen kommer att ladda under kommande session.

När bilen är inkopplad, är placerad på en av de platserna som smartladdning ska tillåtas på (gäller endast elbil, ej box) och smartladdning är aktiverat i appen kommer det att räknas fram ett laddningsschema. När schemat är tillgängligt kommer användaren att se exakt vilka timmar som tjänsten kommer att ladda på och vilka timmar den inte kommer att ladda på. Detta visas tillsammans med det aktuella spotpriset.

Observera att ovanstående endast kommer att finnas tillgängligt för smart elbilsladdning via Enode, både för integrationer direkt mot bilar och för boxar via Enode (kommer snart, se artikeln nedanför).

Laddplan för laddboxar

Under Guider har vi lagt upp en Guideline för FAQs som ni kan utgå ifrån när ni tar fram just era FAQs gällande smart elbilsladdning. När denna funktion kommer ut kommer det bli extra tydligt att det under vissa omständigheter kan bli att den smarta laddningen ibland behöver ladda även under dyra timmar. Varför och när det kan uppstå besvaras bland annat i denna guideline.

Laddboxar via Enode

Vi närmar oss att kunna lansera integrationer mot laddboxar via Enode. Vi kommer lansera för ett bolag först och därefter går vi vidare med övriga som har Smart controls-paketet via Enode. När detta blir aktuellt återkommer vi med.

Vid releasen kommer vi att ersätta de befintliga “native”-integrationerna mot laddboxar med dessa. För användaren innebär det att de måste logga in på nytt. Vi kommer därför innan lansering att tillhandahålla listor på de användare som är inloggade mot boxarna som kommer att bytas ut. Vi rekommenderar att ni sedan kontaktar alla dessa användare. Vi bistår gärna med push-utskick via appen. Kontakta vår support för att få hjälp med detta.

Skillnaden mot elbilsladdning och våra “native”-boxar

Visualisering av schemat

Precis som för integrationerna mot elbilar via Enode kommer boxarna också för stöd för visualisering av smartladdnings-schemat. (Kommer i releasen vecka 12, separat inlägg om detta kommer).

Skillnaden mot elbilar kommer att vara att laddningssessionerna kan vara uppdelade i flera olika block, medan det för elbilar alltid är ett homogent block då bilen kommer att laddas.

Anledningen är att man på elbilssidan vill undvika att skicka allt för många kommandon till bilarna. Det kan dels dra onödigt mycket på bilarnas 12 volts-batteri samt att man kan nå så kallade “rate-limits” hos respektive biltillverkares APIer som begränsar antalet gånger man får skicka kommandon till bilarna.

Ingen “state of charge” (SoC)

Via boxen har man inte tillgång till någon “state of charge” (hur laddat batteriet är), vilket gör att användaren själv får ange hur många timmar som bilen behöver laddas, samt vilken tid på dygnet man önskar att bilen ska vara färdigladdad.

I våra egna integrationer mot boxarna har användaren dessutom behövt sätta under vilken period på dygnet som smartladdningen ska vara aktiv. Detta behövs inte i integrationerna mot Enode, utan användaren sätter endast en tid på dygnet då den önskar att man ska ha kommit upp i den laddningstid som man satt.

Plats

Till skillnad mot elbilar där användaren kan välja att sätta upp flera platser där smartladdning ska vara tillåtet, så är smartladdning alltid aktiv eftersom boxen är en fast installation. Boxen behöver dock ändå knytas till en adress. Så när användaren loggar in kommer vi att knyta boxen till den första adressen som finns i listan. Har användaren tidigare inte varit inloggad på någon elbilsintegration och konfigurerat platser så blir den platsen automatiskt densamma som är vald i appen.

Platserna som sätts upp mot Enode delas globalt, vilket innebär att om användaren justerar en plats eller lägger till en plats, så görs det för kontot, oavsett om det är en box eller elbil.

Stöd

Följande boxtillverkare stöds av Enode:

 • Charge-amps
 • Easee
 • EO
 • EVbox
 • Wallbox
 • Zaptec

En komplett lista över vilka modeller av boxar som stöds hittar ni här. Precis som med bilintegrationerna kommer användarna att se en lista över vilka boxmodeller som stöds från respektive tillverkare.

Nya favoriter

Release – 2024-01-24

Vi har tagit fram ett par nya favoriter som snart finns tillgängliga för er:

 • Dagens högsta och lägsta spotpris.
 • Månadens effekttoppsmedel hittills.
 • Miljöpåverkan just nu.
 • Vindkraft just nu.

Favoriterna “Miljöpåverkan just nu” och “Vindkraft just nu” kommer visas i tre olika varianter beroende på värdet som visas. Dessa kommer följa samma utseende som exempelvis spotpris just nu, men med egna ikoner.

Favoriterna för dagens högsta respektive lägsta spotpris kommer ingå automatiskt för alla er som har valt favoriten “Dagens snittpris” (spotpris).

Favoriterna “Månadens effekttoppsmedel hittills”, “Miljöpåverkan just nu” samt “Vindkraft just nu” är valbara för er. Vill ni öppna upp möjligheten för att lägga till någon av dessa favoriter så kontaktar ni oss genom vårt Change Request-formulär.

Schemastatus

Release – 2023-12-12

För våra Enode och Emulate-integrationer kommer vi nu att visa upp schemastatusen, vilket gör det mycket lättare för användaren att se och förstå vad som händer bakom kulisserna för den smarta styrningen.

När det finns en beräknad tid för när smartladdningen kommer vara klar, kommer även det att visas.

Exempelstatusar för Enode

Exempelstatusar för Emulate

Tydligare “Cookie consent” på Mina sidor

Release – 2023-12-12 – Denna är borttagen!

Vi gör nu det lättare för användarna att förstå att de behöver godkänna cookies innan de kan logga in på Mina sidor.

När användaren inte har klickat i boxen så är knappen inte aktiverad.

Om användaren trycker på knappen utan att ha klickat för boxen så markeras den med en annan färg för att uppmärksamma att detta steg måste göras innan användaren kan gå vidare.

Knappen blir aktiv så fort användaren klickar i checkboxen.

“User interventions”

Release –  2023-11-29

Det finns vissa situationer där en specifik enhets förmåga beror på en åtgärd som behöver vidtas av slutanvändaren. Till exempel kommer vissa Volkswagen ID-fordon bara att kunna smartladda efter en specifik mjukvaruuppdatering.

För er som använder er av Enode-paketet så kommer användaren nu att få tydlig information med steg-för-steg-guider och länkar där det är tillgängligt, för hur man ska gå tillväga om det existerar ett sådan block. User interventions för Enode är tillgängliga för dessa bilmärken:

AUDI
BMW
CADILLAC
CHEVROLET
CUPRA
FIAT
FORD
GMC
JAGUAR
LANDROVER
MERCEDES
PORSCHE
RENAULT
SEAT
SKODA
TESLA
VOLKSWAGEN

För er som använder er av Emulate så kommer “User interventions” till en början att bestå av information om att position för fordonet saknas, det vill säga, om platsdelning för fordonet inte är påslaget, samt om fordonet behöver länkas om (om-onboardas) för att lösa ett problem.

Uppdaterad spotpris-favorit

Release – 2023-11-29

Vi har fått in bra feedback i samband med lanseringen av nya hemvyn. Detta har exempelvis lett till att vi nu uppdaterar spotprisgrafen som visas i en av våra favoriter. Linjen över spotpriset kommer nu att visas som platåer för att mer verklighetstroget spegla det faktiska priset.

Snart kommer användare att kunna uppdatera exakt laddplats själva

Release – 2023-11-15

För laddning av elbil så är det viktigt att smartladdning endast sker när bilen är hemma så att ett smartladdnings-schema inte tar över när användaren laddar på någon annan plats. Därför är det viktigt att platsen vi har för användarens hemadress stämmer överens med koordinaterna för bilen. Utöver det kan användaren ha flera olika adresser där man vill kunna smartladda.

I vissa fall kan vi behöva göra en adress-lookup för att få rätt koordinater för adressen som vi ska matcha bilens koordinater med. Det finns tillfällen då lookupen inte blir helt korrekt, vilket resulterar i att smartladdningen aldrig drar igång för den användaren eftersom det är ett måste att hemadressen stämmer överens med bilens position.

Vi har därför för Enodes Smart-control-paketet lagt till ett steg vid uppsättningen av smartladdning av elbil där användaren behöver bekräfta, eller om så behövs, korrigera exakt position för där användaren laddar sin bil. Vi har även i samband med det lagt till möjligheten att lägga till flera adresser där man vill kunna smartladda. Skulle adresserna ligga i olika priszoner så justerar vi självklart automatiskt så att det är rätt priszon för varje adress.

När det tillgängligt för oss att skriva tillbaka och uppdatera adresser/facilities hos Emulate så kommer även denna funktion att vara tillgänglig för dessa integrationer.

Snart säger vi hej då till demo-läge

Release – 2023-11-01

För er som har demoläge i er app, så kommer detta stängas ner inom kort. Anledningen är att vi har sett i vår statistik att funktionen inte används av slutanvändarna.

Uppdaterad inloggning för Mina sidor

Release – 2023-11-01

Vi närmar oss nu lanseringen av en ny inloggningssida för Mina sidor.

Vad händer nu?

Vi genomför just nu interna tester.

Vad är nytt?

Vi delar nu in inloggningssidan i två block. Det vänstra innehåller själva inloggningsflödet och det högra består av en yta där ni kan välja att lägga in en bild, en färg eller en gradient. Längst ner i det högra blocket ligger också länkar till app-butikerna för de användare som ännu inte laddat ner appen.

Vet ni redan nu vilken färg, bild eller gradient ni vill använda, fyll i vårt Change request-formulär med era önskemål.

Vi har nu lagt till möjligheten att godkänna de Cookies som vi sparar. Det innebär att användaren behöver kryssa för en checkbox för att kunna logga in. Det går också att klicka på en länk för att läsa mer om våra Cookies.

Vi separerar inloggningen för privatkunder och företagskunder genom flikar för respektive kundtyp.

Om ni har BankID som inloggningssätt så kommer det vara i fokus när användaren kommer hit. För användare som saknar BankID så klickar de på länken “Har du inget BankID? Klicka här” för att visa fler inloggninsalternativ.

Här är ett exempel på vy som visas när användaren klickat på länken “Har du inget BankID”.

Felmeddelanden på inloggningsvyn

Det är precis som tidigare möjligt att lägga in ett meddelande för att informera användaren om ett mindre fel eller annan nyttig upplysning. Vi vill inte att texten ska överstiga tre rader (ungefär 160 tecken) för att användaren lätt ska kunna ta till sig informationen. Det är även valbart att lägga upp detta meddelande med eller utan rubrik.

Vid större fel eller underhåll är det precis som i appen möjligt att låsa användaren ute och istället visa en text som informerar om läget.

Uppdaterat flöde för familjedelning

Release – 2023-10-19

Vi har valt att flytta ut familjedelningen från Kontaktuppgifter till en egen länk under Min profil. Detta kommer göra att det är lättare att hitta funktionen samt att den hamnar på en mer logisk plats. I samband med denna uppdatering kommer Kontouppgifter att byta namn till Mina uppgifter. Under Mina uppgifter kommer användarens kontaktuppgifter att visas upp.

Här kan ni läsa mer om Familjedelning.

Innehåll på denna sida