Bright Bridge

Vårt self-service-verktyg som vi nu jobbar mycket med att förbättra och utveckla. Här kan du felsöka innan du felrapporterar till oss. Det är utifrån det här verktyget som vi själva jobbar varje dag.

Dashboard

När ni har loggat in hamnar ni på startsidan. Här ser ni antal app-konton. Hur många användare ni har per dag och per månad i appen och antal nya kunder. För att få rätt antal “Monthly active users” (MAU) för aktuell månad behöver ni vänta tills månaden är slut.

Längst ner på sidan kan ni klicka på “Give Feedback” för att komma till ett formulär där ni kan ge oss feedback på saker ni skulle vilja se i Bridge.

Viktigt att tänka på

 • För att kunna använda Bridge behöver vi lägga till en så kallad “org admin” (organisations administratör) hos er. Den personen ansvarar sedan för övriga användare som ni själva väljer att lägga till.
 • Använd webbläsare Google Chrome, Mozilla Firefox eller Microsoft Edge.
 • Inloggning sker med svenskt BankID för er i Sverige, och med användarnamn och lösenord för er utanför Sverige.
 • I de första iterationerna av Bright Bridge låg fokus på datapresentation, felsökning samt validering. Nu fokuserar vi på tema, assets och bakgrunder. Funktioner relaterade till skyltar, och dynamiska moduler kommer framöver.
 • All data som presenteras (med undantag för request/response) har vid något tillfälle gått igenom våra providers. Dessa ansvarar för att anpassa er data till våra interna modeller.
 • Bridge är inte mobilanpassat.

Roller

Varje användare i Bright Bridge har en roll som påverkar vilka funktioner användaren har tillgång till. Se beskrivning nedan:

 • Org admin: Er administratör. Har behörighet att skapa/ändra/ta bort Bridge-användare. Kan se statistik på startsidan. Har tillgång till alla tillgängliga funktioner.
 • Org support: Support hos er. Har tillgång till funktioner relaterade till felsökning.
 • Org marketing: Marknad hos er. Har tillgång till funktioner relaterade till marketing. Kommer inom kort att kunna se statistik på startsidan.
 • Org developer: Utvecklare/konsult hos er. Har tillgång till funktioner relaterade till integrationer och felsökning.

Inloggning

Inloggning med BankID och QR-kod.

Logga in med användarnamn/e-post och lösenord.

Inloggning sker med svenskt BankID för er i Sverige, och med användarnamn och lösenord för er utanför Sverige. På inloggningssidan hittar ni också kontaktuppgifter till oss om ni får problem att logga in.

Innan ni kan börja använda Bright Bridge behöver vi lägga till en admin från er. För detta behöver vi namn, email och personnummer. Övriga Bridge-användare som läggs till av er ansvarar ni själva för. Om den av Bright inlagda personen slutar behöver vi informeras om detta för att ta bort den.

Ny användare

När en användare blir tillagd skickas ett mejl till den registrerade

Reset your password

Om en användare har glömt sitt lösenord är det möjligt att skicka en länk för att skapa ett nytt lösenord. Detta gör administratören genom att gå till “Administration” i menyn. På denna sida visas en lista med alla tillagda användare. Klicka på de tre punkterna under rubriken “Options” för den berörda användaren och välj då “Edit”. Då dyker en modal upp med en “Reset password-knapp”.

Återställningsmejl

När en användare har glömt sitt lösenord behöver “Org_admin” nollställa lösenordet. Då skickas ett nytt mejl, där användaren får välja ett nytt lösenord. Länken för att byta lösenord är giltig i tre dagar.

Account Search

Här kan ni söka på konton i Brights databas. Klicka på “Advanced search” för att visa fler sökfält. Klicka på “Clear fields” för att rensa samtliga fält.

Sökresultat visas i en lista under formuläret. Klicka på raden för kontot ni är intresserade av för att se detaljerad information. Ni kan även klicka på pilen till höger på raden för att få fram information om bland annat telefonnummer, mejladress, antal tjänster, och när kontot skapades.

Account

Här hittar ni övergripande information om ett konto hämtat från Brights databas.

Under “Connected users” visas vilka slutanvändare som är kopplade till kontot såsom ägaren och familjedelade (ej tillgängligt i utvecklingsmiljön). Klicka på en slutanvändare för att komma till sidan för slutanvändare där mer information finns tillgänglig.

Under “Locations” visas en lista av platser och tjänster kopplade till kontot. Genom att klicka på en av tjänsterna navigeras ni till tjänstsidan med detaljerad information om tjänsten.

Längre ned, vid rubriken “Invoices”, kan ni hämta fakturor för kontot.

Ni har även möjlighet att ta bort kontot från databasen eller genomföra en så kallad “resync” vilket innefattar att uppdatera kontot, avtal och tjänster i databasen (ej mätvärden).

Ta bort kundens app-konto
 • Logga in i Bright Bridge
 • Sök efter kundens konto med hjälp av kundnummer eller namn
 • Klicka på “delete account” i det högra hörnet
 • Bekräfta åtgärden

Service

Här hittar ni mer information om en tjänst hämtad från Brights databas. Använd flikarna “Measurements”, “Agreements” och “Prices” för att se data för respektive flik.

User

Här kan ni se övergripande information om en slutanvändare hämtad från Brights databas.

Under “Connected accounts” visas en lista av konton som är kopplade till slutanvändaren. Genom att klicka på ett konto navigeras ni automatiskt till kontosidan där mer information om konton finns tillgängligt.

Ni har även möjlighet att ändra slutanvändarens lösenord.

Längre ned, under “Notification preferences”, går det att slå på/av slutanvändarens notifikationspreferenser.

Denna sida är under utveckling och fler funktioner kommer att finnas här så småningom.

Administration

Här kan ni se era befintliga Bridge-användare, samt ändra, ta bort och lägga till nya. Klicka på knappen “Add colleague” i övre högra hörnet för att lägga till. Klicka på de tre punkterna under kolumnen “Options” för att ändra eller ta bort en Bridge-användare.

Add colleague

API Search

Här kan ni söka på kunder via era API:er. Om kunden ni sökt på inte har ett befintligt konto i vår databas finns en knapp under kolumnen “Database” för att skapa kontot för kunden. Om ett konto redan existerar i databasen finns istället en länk som leder direkt till kontosidan. Under kolumnen “API” finns en länk till kundsidan där mer detaljerad information om kunden finns tillgänglig.

API Customer

Likt kontosidan finns här övergripande information om en kund hämtad via era API:er.

Under “Locations” visas en lista av platser och tjänster kopplade till kunden. Genom att klicka på en av tjänsterna navigeras ni till tjänstsidan för API med detaljerad information om tjänsten.

Till höger ovanför listan av locations finns en “Show request/response”-knapp. Klickar ni på den visas en modal till höger på skärmen där anrop och svar för resursen kan granskas. Använd “Copy”-knappen för att kopiera data till text som ni enkelt kan lägga in i en support-ticket.

API Service

Här hittar ni mer information om en tjänst hämtad via era API:er.
Använd flikarna “Measurements”, “Agreements”, “Prices” och “Invoices” för att se data för respektive flik.

Till höger finns även en “Show request/response”-knapp där ni kan granskas anrop och svar för respektive resurs.

Customize

Vi introducerar en ny funktion i Bridge. En redigeringsdel där ni får friheten att göra ändringar i färg och utseende i appen.

När ni klickar på Customize kommer ni in till den nya vyn som snart kommer att innehålla fler nyheter.

Först ut under Customize är Theme. Här får ni möjlighet att vara kreativa och själva, utan krav på release, kan välja färger, nyanser, bakgrunder samt ändra kriterier på de olika komponenterna i appen.

När ni öppnar Theme-sidan kommer ni till en ny vy där ni ser temats struktur i appen och har frihet att ändra färger och exempelvis rundningar på knappar och boxar.

Det finns en preview på sidan som gör det enklare att förstå hur ändringarna påverkar de olika komponenterna i appen. I bilden nedan ser ni även ett exempel på hur ni kan ändra färg på favoriterna i appen genom olika format av färgkoder för att få till gradienter och opacitet.

De ändringar ni gör kommer att publiceras i appen direkt, utan release. Men innan ni publicerar i live-appen kommer ni att kunna verifiera ändringarna i ett draft.

Ni kan se versionshistorik på vem som har gjort de senaste ändringarna och när. Om ni skulle publicera fel, kan ni snabbt gå in och välja tidigare version.

När ni väl klickar på “Publicera” skickas temat ut till appen i produktion till alla slutanvändare.

För att minimera risken att oönskade ändringar råkar publiceras får ni därför ett meddelande där ni får bekräfta publiceringen.

Innan ni väljer att publicera temat till produktion har ni även möjlighet att gå in och se ert tema-utkast i appen genom ett aktivera ett gömt “Testläge”.

När ni har sparat ert draft genom “Save draft” kan ni gå in i appen under “App info” under “Min profil”-tabben. Där klickar ni 10x på fältet under “Ta bort appkonto” för att aktivera få upp ett alternativ att slå på ett testläge.

När det är aktiverat kan ni testa de ändringar ni har gjort i ert sparade utkast, innan ni publicerar ändringarna i Bridge.

För att gå ur testläget gör ni om samma procedur igen, klickar 10 gånger, fast under testläget.

Terminologi/Kostnadsberäkningar

Terminologi
 • Account (konto): Avser ett konto i Brights databas.
 • Agreement (avtal): Avser ett avtal kopplat till en tjänst.
 • Customer: Avser en slutanvändare hämtad från era API:er.
 • Databas: Avser datalagring hos Bright. Data som inte hämtas on-demand hämtas från vår databas och kan därigenom potentiellt vara i otakt med data som finns i era API:er beroende på när databasen senast synkroniserade.
 • Invoice (faktura): Avser en faktura kopplat till en tjänst eller ett konto.
 • Location (adress): Avser en adress med en eller flera kopplade tjänster.
 • Measurement (mätvärde): Avser förbrukning- eller produktionsdata.
 • On-demand: Avser hämtning av data direkt från era API:er snarare än från Brights databas. Datan tolkas av en provider innan den presenteras i antingen appen, Mina sidor eller i Bright Bridge.
 • Provider: Avser det tolkningslager som ansvarar för att översätta data från era API:er till Brights interna modeller.
 • Request (anrop): Avser ett anrop från Bright till era API:er för att hämta data.
 • Response (svar): Avser ett svar från era API:er till Bright till följd av ett anrop. Innehåller data som tolkas av Bright för presentation i appen, Mina sidor och Bright Bridge.
 • Service (tjänst): Avser en tjänst kopplad till en adress. Till exempel elnät, elhandel eller fjärrvärme.
 • User: Avser en slutanvändare i Brights databas såsom ett kontos ägare eller en familjedelad slutanvändare.
Kostnadsberäkningar

För att kostnadsberäkningar och avtal ska vara lättare att tolka och förstå visar vi här en förklaring för det:

 • ‘percent’ – Procentsats som appliceras på totalsumman. Exempelvis moms.
 • ‘kWh’ – Pris som multipliceras med energiförbrukningen för aktuell period.
 • ‘hourlyExtra’ – Omvandlas till spotpris för aktuell period plus värdet i priset. Värdet sätts oftast till noll för att använda aktuellt spotpris utan påslag. Exempelvis om spotpriset är 1 SEK/kWh och hourlyExtra-priset har ett värde på en kommer vi att använda ett pris på 2 SEK/kWh.
 • ‘hourlyExtraPercent’ – Omvandlas till aktuellt spotpris för en given timme multiplicerat med värdet i priset. Exempelvis om spotpriset är en 1 SEK/kWh och hourlyExtraPercent-priset har ett värde på 1,25 kommer vi att använda ett pris på 1.25 SEK/kWh.
 • ‘monthlyExtra’ – Används för rörliga priser. Vi räknar ut månadens genomsnittliga spotpris och adderar värdet i priset. Exempelvis om det genomsnittliga spotpriset är 1 SEK/kWh och monthlyExtra-priset har ett värde på 1 kommer vi att använda ett pris på 2 SEK/kWh.
 • ‘yearly’ – Används för årsavgifter. Värdet kommer att delas upp beroende på vilken tidsupplösning man tittar på.
 • ‘monthly’ – Månatlig kostnad
 • ‘daily’ – Daglig kostnad
 • ‘m3’ – Fungerar som kWh men för volymbaserade kostnader. Exempelvis vatten.
 • ‘peakWatt’ – Kostnad per kW för effektavgifter
 • ‘unknown’ – Om vi inte kan tolka priset använder vi den istället för att få ett fel i parsningen.

Innehåll på denna sida