Prognoser i appen

OBS! Denna vy ersätts inom kort av en ny spotprisvy.

Vi tycker det är viktigt att kunna presentera prognoser i appen för att ge användaren en uppfattning om nuläget samt vad elkostnaden kommer landa på i månadens slut. Detta vill vi ska bidra till ett ändrat beteende samt bidra till att användaren i framtiden ska kunna flytta sin elanvändning till bättre timmar.

Sidan består av en graf med en cirkel ovanför som visar värdet för den valda timmen. I grafen visar vi värden för de kommande 24 timmarna samt 2 timmar bakåt (om du tittar innan lunch ser du fram till midnatt samma dygn).

Användaren kan välja att visa sin uppskattade förbrukning i grafen genom att slå på den. Under i:et finns en beskrivning av sidan, denna text kan ni ändra om ni vill.

Ni som bolag väljer vilka tabbar som visas i prognosvyn.

Spotpriser

Priserna hämtas från Nord Pool och visar spotpriset för det elområde som användaren tillhör. I Sverige visas priset exklusive moms. I Norge (med vissa undantag) och Finland visas priset inklusive moms.

Ni som bolag väljer om detta ska visas för alla användare eller endast användare som har spotprisavtal.

På hemvyn finns det ett flertal favoriter kopplade till spotpriset. Bland annat en stor favorit med en graf över hela dygnets priser.

Miljöpåverkan

På miljöfliken kan användaren se hur miljöpåverkan skiljer sig timme för timme det närmsta dygnet. Prognoserna för miljöpåverkan hämtas från Electricitymap.

Vi tittar på vilka energislag som ingår i den Svenska elmixen och tar då hänsyn till import/export. Därmed får vi en aktuell siffra över hur mycket CO2 som finns i det svenska elnätet varje timme. Vi kan även skapa prognoser på kommande CO2 -påverkan då vi får beräkningar och prognoser på import/export av elen i Svenska elnätet.

Användaren kan få push-notiser när vi har mycket miljöpåverkan i våra elnät och försöka undvika att förbruka el på dessa timmar.

Vindprognoser

Här visas en prognos för kommande timmarnas vindkraftsproduktion. Vi får vindprognoserna från Electricitymap.

Vind illustreras omvänt från övriga tabbar, det vill säga glad gubbe vid högt värde = hög vindkraftsproduktion.

Innehåll på denna sida